Woensdag is het weer zover: Landelijke Luizendag. Luizenvaders en -moeders steken hun handen úít de mouwen en ín plastic handschoenen om kinderen te controleren op hoofdluis. Landelijk Steunpunt Hoofdluis, een vereniging opgericht door ouders, roept alle scholen in Nederland op mee te doen. Hun doel? Nederland in één klap afhelpen van de kriebelbeestjes.

De Luizendag is niet alleen in het leven geroepen om scholen gelijktijdig controles te laten doen. Deze jaarlijkse landelijke dag is er ook om ouders bewust te maken van hun verantwoordelijkheid. Volgens het Landelijk Steunpunt Hoofdluis zou het goed zijn als ouders met regelmaat zelf de kam ter hand namen.

Ook het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zet zich in voor de luizenbestrijding. Ze zetten in september 2018 600 vragenlijsten uit onder gezinnen met kinderen tot 18 jaar. Onder basisschoolkinderen bleek 7,1% luizen te hebben. Middelbare scholen waren in mindere mate getroffen: nog geen 2% van de scholieren had luizen.

Iedereen kan luizen krijgen, zowel kind als volwassene en of je nu schoon of vies haar hebt. Ze springen gemakkelijk over wanneer je regelmatig onder de mensen bent. Hoewel hoofdluis beslist geen drama is, kan de jeuk wel vervelend zijn en in het ergste geval zorgen voor infecties. Weg ermee dus!

Foto: Gilles San Martin / Creative Commons