De instroom op het hbo in studiejaar 2018-2019 is het hoogst ooit gemeten. Zo blijkt uit cijfers verzameld door de Vereniging Hogescholen. Ruim 110 duizend eerstejaars begonnen afgelopen september aan een hbo-opleiding. 

Instroomgroei
Er waren nog nooit zoveel studenten in het hbo. In studiejaar 2018-2019 stonden er 456.633 studenten ingeschreven bij een hbo-opleiding. Een stijgende lijn, want in het vorig studiejaar was dit 0,7% lager. Procentueel is de instroom vooral toegenomen bij Associate degree-opleidingen met 31,6% ten opzichte van vorig jaar en bij deeltijdopleidingen met 15,0% ten opzichte van vorig jaar. Volgens Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, vinden steeds meer mensen vanuit verschillende achtergronden de weg naar hogescholen. “De aandacht die het hbo de afgelopen jaren heeft besteed aan differentiatie van het opleidingsaanbod werpt zijn vruchten af.”

Associate degree
Vooral gediplomeerde mbo’ers weten het Associate degree steeds beter te vinden. Dit studiejaar heeft 11,6% van de instromende mbo’ers gekozen voor een Ad-opleiding, terwijl dit vier jaar geleden maar 6% was. Verslaggeefster Naomi Vlug sprak met bezoekers van de Open Dag van Hogeschool Utrecht en met Marjolein Schooleman, woordvoerder van Vereniging Hogescholen.