We worden allemaal steeds dikker in Nederland. Inmiddels is volgens een artikel uit het AD vijftig procent van de volwassenen te zwaar en veertien procent van die doelgroep leeft met overgewicht. Maar liefst 100.000 mensen hebben bovendien te kampen met obesitas. Onder jongeren is, volgens de NOS, het percentage dat te zwaar is zelfs 15,8 procent. Volwassenen bewegen meer en meer, maar het aantal mensen van twaalf tot achttien jaar dat sport daalt juist alleen maar blijkt uit cijfers van het ministerie van Volksgezondheid.

Deze getallen zijn gebaseerd op de Bewegingsrichtlijn uit 2017. Daarin is vastgesteld dat volwassenen minstens 150 minuten per week moeten bewegen en jongeren van vier tot achttien jaar zelfs één keer per dag één uur matige tot intensieve inspanning nodig hebben om aan die voorwaarde te voldoen.

Evert Verhagen,Hoogleraar Epidemiologie van Sport, Bewegen en Gezondheid, merkt eveneens dat de situatie in Nederland steeds zorgwekkender wordt.

“We zeggen met zijn allen wel dat we tien miljoen sporters in Nederland hebben, maar dat zijn ook mensen die één keer in de maand een activiteit of sport doen. Dat noem ik absoluut geen sporten.”

De samenleving in Nederland wordt alsmaar zwaarder. Champ is een organisatie die daar wat aan wil doen. Zij vinden dat het aanbod om sporten te beoefenen nog niet veelzijdig genoeg is. Door zichzelf als ‘marktplaats onder de sporters’ neer te zetten, wil het sportplatform een gat in de markt slaan die er volgens oprichter Michiel Huisman nog niet is.

“Champ is een online platform voor de multi sportende Nederlander. Uit onderzoek blijkt namelijk dat in Nederland 2,7 miljoen sporten worden beoefend. Dat gaat van suppen tot voetballen. Wij proberen een divers aanbod te creëren, zodat mensen nieuwe sporten uit kunnen proberen of meerdere sporten per week kunnen uitoefenen.”

Het verenigingsleven neemt tegelijkertijd ook af en daardoor wil Champ samen met verenigingen en sportbonden een samenwerkingsverband opzetten. Zodoende kan er een flexibeler aanbod geleverd worden voor mensen die geen tijd hebben om drie keer in de week te trainen en een wedstrijd te spelen.

“Iedereen die zich bij ons heeft aangemeld om bijvoorbeeld een keer te willen voetballen kan dat bij ons te kennen geven. Teams kunnen zich eveneens aanmelden om te laten weten dat zij voor zaterdag nog een speler nodig hebben. De individuele sporter krijgt daar dan een melding van en zo kunnen ze elkaar vinden.”

Sportbonden zien eveneens dat er een verschuiving aan het plaatsvinden is van het verenigingsleven naar een meer individualistischere sporter. Daardoor zijn de bonden geïnteresseerd, alleen is het verenigingsleven daarmee nog niet opgelost. Maar daar is volgens Huisman over nagedacht.

“Zij zijn bang dat het vrijwilligersbeleid komt te vervallen. Daardoor zijn we in samenspraak met de sportbonden aan het kijken hoe we dat kunnen oplossen. Als iemand vaker invalt willen we een zogenaamde ‘Pay for Play’ constructie verzinnen. Hoe meer ik bijvoorbeeld in een team speel, hoe meer geld ik dus aan de bond moet betalen. Mensen die meerdere keren per maand meedoen, moeten dan ook met verenigingen in gesprek om ook wat vrijwilligerswerk te doen.”

Huisman gaat in het audiofragment in op het feit waarom er op dit moment zoveel vraag is naar een platform als Champ en het ervoor kan zorgen dat meer mensen gaan sporten. Verhagen wil daar echter niks van weten.

Verhagen vindt het idee van Champ zeer zeker een nuttig plan, maar vergelijkt het een beetje met Uber en AirBNB. Er wordt gezorgd voor een aanbod, maar die stap daarvoor wordt overgeslagen.

“We hebben nog plek en doe lekker mee. Het faciliteert mensen om te sporten, maar dat is alleen voor de mensen die al willen bewegen. De doelgroep die we als organisatie willen bereiken zijn juist mensen die niet sporten.”

Die stap daarvoor moet dus bereikt worden. Dat moet, volgens de hoogleraar Epidemiologie van Sport, Bewegen en Gezondheid, vooral gebeuren door organisaties, die sporten onder de aandacht brengen bij mensen, te laten samenwerken met Champ.

“Die twee moeten elkaar gaan vinden, want Champ kan wel degelijk hun steentje bijdragen, maar die weten niet hoe ze strategisch meer mensen kunnen laten sporten. Dat weten bijvoorbeeld sportbonden of scholen weer wel. Die combinatie kan ervoor zorgen dat we bijvoorbeeld kinderen kunnen laten proeven aan het bewegen.”

Daar moet dan een bepaalde bewustwordingsstrategie aan toegevoegd worden, stelt Verhagen. “Sporten is niet alleen gezond, het is sociaal, het geeft ons plezier en we krijgen er energie van. Er moet een aanbod worden gecreëerd, maar ook een stukje bewustwording waarom mensen nou per se  moeten sporten.”