Op 29 maart van afgelopen jaar kopte het parool: ‘steeds meer buitenlandse studenten, ook in Amsterdam.’  Het artikel ging over het toegenomen aantal buitenlandse studenten die ingeschreven staat bij Nederlandse universiteiten en hogescholen. Waar de internationale studenten vorig jaar nog 10,5 procent van het totaal aantal ingeschreven studenten uitmaakte, zijn dat er dit jaar 11,5 procent. Door de toestroom van internationale studenten is er meer  vraag naar Engelstalige opleidingen. Veel hoogleraren, schrijvers, journalisten en oud-politici zijn  bang voor de verengelsing van het onderwijs. In een open brief aan de tweede kamer lieten zij hun zorgen merken. Sigrid van Engelshoven, minster van onderwijs, cultuur en wetenschap laat weten met nieuwe wetgeving bezig te zijn. Critici zeggen echter dat de wetgeving te veel ruimte laat voor de voortzetting van de verengelsing van het huidige systeem.

Op Nederlandse universiteiten wordt 75% van de masters alleen nog maar in het Engels gegeven en ook bacheloropleidingen moeten er steeds meer aan geloven zonder dat daar een logische verklaring voor is.

Het Ministerie va Onderwijs, Cultuur en wetenschap kwam recent met een rapport over de internationalisering van het onderwijs. Het rapport meldt dat 1 op de 5 studenten die in Nederland aan een WO-bachelor start, een internationale student is. Bij Wo masters gaat het bijna om 30 procent. Dit rapport verdeelt hoger onderwijs in 10 groepen. Alleen in het onderwijs en de gezondheidszorg is het aantal internationale studenten vrij laag. De economische studies trekken de meeste internationale studenten. In de techniek sector is een heel gevarieerd beeld van zowel nationale als internationale studenten. Het is dus per sector nogal verschillend wat de verhoudingen zijn, wel is duidelijk dat in bijna alle sectoren de verhouding is verschoven naar meer internationale studenten.

Volgens het rapport van de onderwijsinspectie hebben internationale studenten een hoger afstudeerrendement. Binnen de norm van nominaal studeren plus 1 jaar, studeren internationale studenten 10 procentpunten meer af ten opzichte van Nederlandse studenten. Wel is er geen verband tussen het afstudeerrendement en de verhouding internationale studenten. Het afstudeerrendement van Nederlandse studenten wordt namelijk niet hoger naarmate er meer internationale studenten zijn.

Daarnaast geeft het rapport een advies. Het rapport van de onderwijs stelt dat internationalisering het onderwijs veel kan opleveren. Het kennis maken met vele culturen kan studenten veel kennis meegeven. Wel stelt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en wetenschap dat er nog gebrek is op het overzicht van het landelijk aanbod van Nederlands onderwijs in relatie tot internationaal onderwijs. In andere woorden, er is nog geen instantie die kijkt of Engels onderwijs op een opleiding daadwerkelijk meerwaarde heeft.

Internationaal onderwijs trekt natuurlijk veel internationale studenten maar die kunnen niet altijd gehuisvest worden. Dit bleek onder andere in september 2018 toen er een enorm woningtekort was in Groningen en de universiteit een tentenkamp opzette om internationale studenten zonder huisvesting te herbergen. Deze grote legertenten zonder echte privacy of sanitair koste in eerste instantie 12,50 per nacht. Later besloot de universiteit na veel media-aandacht om het verblijf gratis te maken. Het huisvesting probleem bleef echter.

Het vervolgonderwijs verengelst en dit heeft natuurlijk gevolgen voor het middelbaar onderwijs. Hoe zorgen middelbare scholen dat leerlingen voorbereid zijn op Engels onderwijs? We gingen langs bij het Revius Lyceum in Wijk bij Duurstede, waar ze tweetalig onderwijs aanbieden.