De Ramadan. De negende maand in de Islamitische kalender. Voor moslims is dit niet zomaar een maand, maar een heel bijzondere maand: een periode waarin zij vasten tussen dageraad en zonsondergang. Overdag niet eten, niet drinken, niet roken, geen gemeenschap en meer.

Maar vasten is niet het enige wat de Ramadan kenmerkt. In deze periode komen moslims samen met hun familie en vrienden. Het is een tijd van toenadering naar dierbaren en bovenal naar Allah. Het belangrijkste in deze maand is de barmhartigheid van Allah. Zoals in de Koran (33:35) staat beschreven: “Voorwaar, de mannen en de vrouwen die vasten …voor hen heeft Allah vergiffenis en een grote beloning bereid”

Gedurende deze hele maand staat het geloof en het praktiseren daarvan centraal. Van moslims wordt verwacht dat ze bepaalde waarden, zoals respect voor ouderen, hulp aan anderen, zachtaardigheid en berouwvol zijn tot Allah, nog meer nastreven dan normaal. Er wordt van hen verwacht dat zij zich met zoveel mogelijk tijd, energie, gebed en smeekbede tot Allah richten. Lees hier meer over de Ramadan.

In 2019 begon de Ramadan op 6 mei en eindigt deze vermoedelijk op 4 juni. Je zult je vast wel eens hebben afgevraagd waarom de Ramadanmaand niet gelijk loopt aan een kalendermaand. Misschien is het je ook wel eens opgevallen dat de Ramadan korter is dan een kalendermaand. Het verschil is slecht enkele dagen, maar toch zorgt dat ervoor dat de Ramadan ieder jaar iets eerder plaatsvindt. Hoe dat komt?

De Ramadan is de negende maand in de Islamitische kalender en de Islamitische kalender is gebaseerd op de stand van de maan, een maankalender dus. De duur van het jaar zoals we kennen, 365 dagen, is gebaseerd op de stand van de zon, een zonnekalender dus.

Waar voor veel moslims de samenkomst met vrienden en familie erg belangrijk is in deze maand, is dat voor sommige moslims een heikel punt. Want wat als je geen mensen om je heen hebt met wie je deze periode samen kunt beleven? Wat als je geen dierbaren in je omgeving hebt met wie je de vasten samen kunt breken? Basel Ayoub is een van hen. Hij vluchtte bijna 4 jaar geleden vanuit Syrië naar Nederland, zonder zijn geliefden. Hoe hij de Ramadan beleeft, vertelt hij in onderstaand item.