Op 25 mei vindt Wereld Afrika Dag plaats. Oorspronkelijk wordt op deze dag de oprichting van de Organisatie voor Afrikaanse Eenheid (OAE), op 25 mei 1963, herdacht. Het wordt in verschillende Afrikaanse landen gevierd. Op Wereld Afrika Dag wordt de Afrikaanse Eenheid gevierd.

Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog streefden veel Afrikaanse landen naar dekolonisatie en daarbij horende politieke rechten en onafhankelijkheid. Tussen 1945 en 1965 werden een aanzienlijk aantal Afrikaanse landen onafhankelijk, waarbij Ghana het eerste Afrikaanse land ten Zuiden van de Sahara dat op 6 maart 1957 onafhankelijk werd. De onafhankelijkheid van Ghana diende als inspiratiebron voor andere Afrikaanse landen die tegen koloniale overheersing vochten. Ghana speelde een centrale rol in deze doelstelling.

Een jaar na het onafhankelijk worden van Ghana, werd de eerste Conferentie van Onafhankelijke Afrikaanse Staten gehouden op 15 april 1958. Onder de aanwezige landen waren onder meer Ethiopië, Libië, Soedan, Liberië, Egypte, Tunesië en Marokko en daarnaast vertegenwoordigers van het Nationale Bevrijdingsfront van Algerije en de Unie van Kameroenese Volkeren.

Vijf jaar later, op 25 mei 1963, tekenden de leiders van 30 van de 32 onafhankelijke Afrikaanse staten een oprichters handvest in Addis Abeba, Ethiopië en werd hiermee de Organisatie voor Afrikaanse Eenheid (OAE) opgericht met als doel invloed uit te oefenen op de dekolonisatie van Afrikaanse landen waaronder Angola, Zuid-Afrika en Mozambique. 38 jaar na de oprichting van de OAE evolueerde het tot de Afrikaanse Unie in 2002. De oprichting van de OAE was het begin van wat later erkend zou worden als Wereld Afrika Dag.

Wereld Afrika Dag wordt nog steeds gevierd, zowel in Afrika als in de rest van de wereld. Het is een dag waarop veel verschillende culturen van mensen van alle Afrikaanse achtergronden samenkomen om de diversiteit van Afrika te vieren, de oprichting van de Afrikaanse Unie en haar doelstellingen voor een gedekoloniseerde Afrikaanse staat. Maar het is ook een dag om na te denken over welke ontwikkelingen Afrika nog moet doormaken  om een verenigd en gedekoloniseerd continent op te bouwen.

Ook in Nederland wordt Wereld Afrika Dag gevierd. In Hilversum organiseerde Stichting One, op 25 mei, het Afrika Festival op de Kerkbrink.