In het eerste kwartaal van 2019 was de werkeloosheid in Nederland 3,4 procent. Dit cijfer komt in de buurt van het laagterecord uit 2008. Werkgevers hebben dan ook moeite met het vinden van personeel. Toch worden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt nog vaak bij de zoektocht naar personeel over het hoofd gezien.

Tot deze groep behoren ook mensen met een auditieve beperking. Werkgevers maken zich bij deze groep zorgen over zaken als extra kosten en miscommunicatie en kunnen dus terughoudend zijn bij het aannemen van deze personen. Nienke Oosting van Grow2Work, een platform dat wil bijdragen aan gelijkwaardige arbeidsmarkt participatie, schrijft in een column voor het Financieel Dagblad dat dit nergens voor nodig blijkt te zijn.

Aanpassingen van de werkomgeving
Volgens haar zijn de ervaringen van werkgevers die doven of slechthorenden aannemen, bijna altijd positief. Er zijn vaak wel een aantal aanpassingen binnen de werkomgeving nodig voor deze groep. Denk hierbij aan speciale headsets voor het bellen met mobiele telefoon of trilapparaatjes waarmee werknemers elkaar kunnen waarschuwen op een bouwplaats. Ook heeft deze groep vaker een stille ruimte nodig om te bellen en moet er soms een tolk worden ingezet. 

Het UWV draagt bij in de kosten om dit soort zaken te realiseren. Bij deze vergoedingen zitten ook zaken inbegrepen als een aanpassing van de werkplek en jobcoaching. Toch is de werkeloosheid onder de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt dubbel zo hoog als bij de doorsnee beroepsbevolking.

Belangrijke kwaliteiten
Platforms als Grow2Work proberen de doven en slechthorenden die tot deze groep behoren  te coachen bij het vinden van werk. Bij het platform werken veel mensen die zelf ook doof of slechthorend zijn. Door gebruik te maken van een buddysysteem kunnen zij hun kennis delen met auditief beperkten die moeite hebben met het vinden van een baan. 

Volgens Oosting kan deze groep ook veel kwaliteiten bieden die soms over het hoofd worden gezien. Zo hebben ze vaak een goed oog voor detail en erg veel doorzettingsvermogen, omdat ze vanuit zichzelf al meer moeite moeten doen om überhaubt een baan te bemachtigen. Ook kunnen ze vaak hun aandacht erg goed bij één ding houden, omdat het veel energie kost om zich op meerdere dingen te focussen. Bij specialisten binnen de accountancy en ICT, sectoren waarbij dit soort skills veel worden toegepast, is de groep dan ook bovengemiddeld vertegenwoordigd. 

Inclusie op de werkvloer 
Op het gebied van de inclusie op de werkvloer valt ook veel te verbeteren. De communicatie met horende collega’s verloopt soms lastig en een kantine is vaak te druk voor slechthorenden om een gesprek te kunnen volgen. Julia Soede, studente aan de Hogeschool voor de Kunsten, besloot voor haar afstudeerproject een campagne op te zetten om dit te verbeteren. 

Zelf is Julia niet auditief beperkt, maar als Kunst & Economie connector is ze geïnteresseerd in oplossingen die de creatieve sector kan bieden voor partijen in andere sectoren. Tijdens het afstudeerproject heeft ze contact gehad met veel doven en slechthorenden en veel kennis opgedaan over problemen die voor hen spelen op de werkvloer. 

Vanuit haar onderzoek heeft ze een interne campagne ontworpen in samenwerking met KPN. De keuze is op dit bedrijf gevallen, omdat de KPN een diversiteits- en inclusiecommissie heeft waar ook auditief beperkte mensen in zitten. De campagne bestaat uit koffiebekers die bedrukt zijn met het handalfabet en verschillende tips voor de communicatie met slechthorenden en doven. Ook hangen er posters met informatie en feiten die kunnen bijdragen aan de inclusie in een kantooromgeving. 

De campagne van Julia is onderdeel van de jaarlijkse tentoonstelling van de HKU waar alle afstudeerders hun projecten ten toon stellen. Deze HKU Exposure 2019 is op verschillende locaties van de HKU te bezoeken van 13 juni tot 30 juni.