Uit een inventarisatie van CNV Jongeren blijkt dat één op de acht jonge zorgmedewerkers (25-35 jaar) een burn-out heeft of heeft gehad. Een derde van alle jonge zorgmedewerkers zegt vaak oververmoeid thuis te komen. CNV presenteerde deze cijfers op 3 juni 2019 tijdens hun talkshow.

In februari bleek al dat het ziekteverzuim in de zorg sinds 2012 sterk is gestegen. In dat jaar kondigde het vorige kabinet, Rutte III, grootschalige bezuinigingen en hervormingen aan. Uit die cijfers bleek ook al dat de stijging bijna geheel komt door medewerkers die lang thuiszitten, vaak vanwege klachten die ontstaan zijn door de hoge werkdruk. Door het hoge verzuim krijgen de overgebleven collega’s het nog drukker en het verzuim kost honderden miljoenen per jaar. 

Opvallend is dat tegenwoordig het ziekteverzuim in alle leeftijdscategorieën stijgt. Bij de jongere groep waren mentale problemen al langere tijd de grootste boosdoener. Volgens Marieke Schurink, directeur van Vernet Verzuimnetwerk, krijgen ouderen normaal gesproken eerder te maken met ziekteverzuim door bijvoorbeeld chronische klachten aan gewrichten. Op dit moment is er dus sprake van beïnvloedbaar verzuim: verzuim dat te voorkomen zou moeten zijn. 

De werkdruk in de zorg is dus voor alle leeftijdsgroepen gestegen, maar volgens het CNV is de uitval door mentale klachten onder jongeren het grootst. De werkomstandigheden spelen volgens CNV hierbij ook een grote rol. Zo zijn er verhalen van zorgmedewerkers die acht uur achter elkaar zonder pauze moeten werken en dat ze met te weinig mensen voor te veel patiënten moeten zorgen.

CNV publiceerde naast de cijfers ook twee handboeken over werkstress, één voor werknemers en een voor werkgevers. In de handboeken staan tips om om te gaan met werkstress en hoe deze stress voorkomen zou kunnen worden.

We spreken met Oncologie-verpleegkundige Rosa Notenboom over de druk die zij ervaart tijdens haar werk en de tips die CNV geeft om hiermee om te gaan.