Het festival over het project ‘De Ontaarde Boom’ stond helemaal in het teken van mensen die hun spreekwoordelijke wortels zijn kwijtgeraakt. In het Coehoornpark in de Arnhemse binnenstad waren verschillende verhalen over ontworteling te horen en dat is volgens oprichter Daan van Geijlswijk een belangrijk onderwerp in de hedendaagse samenleving.

Ontworteling is een breed begrip. Zo kun je ontworteld zijn als bijvoorbeeld je ouders komen te overlijden, je moet vluchten naar een ander land vanwege oorlog in je thuisland, maar ook als je naar de andere kant van het land verhuist. Dit heeft vaak, soms onbewust en soms bewust, een enorme impact op ons leven en volgens Daan moet daar over gesproken worden.

Zijn eigen gevoel van ontworteling is ook de directe aanleiding geweest voor Daan van Geijlswijk om het festival op te richten, zo vertelt hij in een interview met de Arnhemse Koerier. “Toen ik 11 was overleed mijn vader. Dat was een heftige tijd voor mij. Mijn moeder was onbereikbaar en het was de tijd dat ik van de basisschool naar de middelbare school ging. In een keer stond mijn hele leven op zijn kop en voelde ik mij ontworteld.”

Het festival

Tijdens het festival, dat in het weekend van 25 mei plaatsvond in Arnhem, werd er volop gesproken over ontworteling. Zo vond er een stadsdiner plaats, hield burgemeester Ahmed Marcouch een toespraak, waren er verschillende optredens van veelal spoken word, was er ruimte voor verschillende voordragen en werden er verschillende films vertoond. Tijdens het stadsdiner werd er niet alleen lekker gegeten, er was ook ruimte voor een serieuze noot. Aan elke tafel werden brieven voorgelezen waarin de ontwortelde mens centraal stond, bijvoorbeeld over hoe een andere etnische afkomst voor ontworteling kan zorgen. Ook was er ruimte voor dialoog. Meerdere mensen die zich op welke manier dan ook ontworteld voelen of hebben gevoeld, gingen met elkaar in gesprek en kregen de ruimte om hun verhaal te doen.

Het kunstwerk

Naast de gesprekken, de uitvoeringen en het diner werd er ook stilgestaan bij het kunstwerk (zie afbeelding). In het Coehoornpark ‘hangt’ een enorme boom, met zijn wortels boven de grond. De boom en zijn wortels staan centraal voor de ontworteling: “Het gevoel dat je letterlijk boven de grond zweeft en niet geaard bent”, aldus oprichter Daan. Het kunstwerk is oorspronkelijk ontstaan door een samenwerking tussen Daan, die in het dagelijks leven docent en kunstenaar is, en studenten van de Hogeschool in Velp. Het doel was om te kijken of de boom ook kon overleven zonder in de aarde te zitten. Door de boom op te hangen en op een speciale manier water te geven, werd als experiment getest of de boom het zou overleven. Inmiddels staat het kunstwerk centraal tijdens het festival over ‘De Ontaarde Boom’.

Daan van Geijlswijk was op woensdag 5 juni te gast in onze laatste televisie-uitzending van dit seizoen. Hij vertelt hier meer over zijn project en hoe hij hier in de toekomst mee door wil gaan. Bekijk het fragment hier.