Muziektolken zijn ontzettend in opkomst. Kijk naar het afgelopen Bevrijdingsfestival en het aankomende Songfestival. Muziektolken zijn er aanwezig om de muziek te tolken naar doven en slechthorenden. Maar in hoeverre komt dit beroep naar voren in de opleiding Tolk Nederlandse Gebarentaal? Wij spraken met Nelleke Vink, eerstejaars student aan de Hogeschool Utrecht.