Daarom worden er volgende week woensdag 20 maart verkiezingen gehouden. Nederlanders kunnen hun stem uitbrengen op een nieuw algemeen bestuur van 1 van de 21 waterschappen die Nederland rijk is.

De waterschappen hebben de taak om de Nederlanders te beschermen tegen het water. Zo regelen zij de waterhuishouding in een bepaald gebied, houden het waterpeil van rivieren in de gaten en onderhouden de vele dijken in ons land. Eén van de bekendste werken van de waterschappen, zijn de Deltawerken van Zeeland, die na de watersnoodramp in 1953 zijn gebouwd. Kortom, de waterschappen houden Nederland droog.

Naast beschermen, zorgen de waterschappen er ook voor dat we schoon en veilig water tot onze beschikking hebben. Denk maar aan het doortrekken van de wc. Al dat vieze water moet gezuiverd worden en vrij gemaakt worden van bacteriën of medicijnresten dat in het water terecht is gekomen. Ook de vissen in ons land zijn blij met schoon water. Hierdoor dragen de waterschappen bij aan het waterleven dat Nederland heeft.

Waterschappen

Naast dijken en duinen, die in Nederland het water tegenhouden, houdt ook het grote gemaal in Katwijk een groot deel van Zuid-Holland droog. Katwijk behoort tot de hoogheemraadschap Rijnland, waar onder andere het gemaal van Spaarndam, Halfweg en Gouda bij horen. Als er bijvoorbeeld ergens in het Rijnland watertekort dreigt te ontstaan door de warme zomers, kan Rijnland bij Gouda water binnenlaten. Dit gaat via diverse kanalen en polders naar de plek toe waar water nodig is.

Terug naar de verkiezing, waar kunnen Nederlanders eigenlijk op stemmen? Op het stembiljet staan de kandidaten van partijen, die meedoen aan de verkiezingen. Dit verschilt dus per waterschap af. Jonathan de Mooij is zo’n kandidaat, die namens zijn partij op de kieslijst staat. Hij wil in het algemene bestuur van Hoogheemraadschap Rijnland komen. Maar hoe werkt zo’n bestuur? “Iedere waterschap heeft zijn eigen ambtenaren, die de beleidsplannen schrijven voor zijn regio. Die nemen wij als algemeen bestuur door en nemen daarover besluiten”, vertelt Jonathan. “Maar voor heel veel mensen blijft de waterschappen onduidelijk, een ‘ver-van-je-bed show’ eigenlijk. Dit komt doordat er in Nederland, sinds de watersnoodramp in 1953, geen grote overstroming is voorgekomen. Om iedereen een beetje op weg te helpen, is er een stemhulpwebsite gelanceerd. Via een postcodechecker kunnen bezoekers zien in welke regio zij horen en op welke partijen er meedoen binnen hun waterschap.

Toekomst

De huidige regering heeft een aantal beleidsplannen bedacht, waardoor het best eens zou kunnen dat de huidige regelingen rondom de waterschappen op termijn zullen verdwijnen. Zo zal het aantal waterschappen flink kunnen worden teruggebracht, bijvoorbeeld tot tien à twaalf waterschappen. Daarnaast is het ook mogelijk dat de waterschappen helemaal verdwijnen en de taken worden overgedragen aan de provincies zelf. Dit zal natuurlijk gevolgen hebben voor het waterbeheer en de veiligheid.