De nationale Boekenweek is weer aangebroken. Ondanks dat we jaarlijks nog een week extra aandacht aan lezen besteden, is lezen minder populair. Ook aan voorlezen besteden we steeds minder tijd. Gemiddeld zo’n 34% korter dan drie jaar geleden volgens de meest recente cijfers van de Leesmonitor.

Dit kan een probleem zijn, volgens Sjoerd Sosef van de Voorleesexpress Amsterdam. Dit is een organisatie waarbij vrijwilligers bij kinderen met een taalachterstand thuis komen voorlezen. “Lezen doet veel voor de taalontwikkeling van een kind”, legt Sjoerd uit. “Er zitten woorden in boeken die in het dagelijks leven minder gebruikt worden.” Daarbij zitten er bijzondere taalconstructies en -elementen in boeken die goed kunnen zijn voor de grammatica en het tekstbegrip van een kind. Bij te weinig voorlezen is de kans op een taalachterstand dan ook groter.

Niet alleen voor de taalontwikkeling heeft voorlezen voordelen, ook op sociaal gebied werpt het zijn vruchten af. “Boeken gaan over interessante thema’s zoals pesten, vriendschap en scheiden. Het is goed voor kinderen om in aanraking daarmee te komen en hierover na te denken.” Wat dat betreft kan voorlezen dus ook grote voordelen hebben voor de emotionele ontwikkeling en de band tussen ouder en kind.

Toch zijn er ook mooie ontwikkelingen te zien op het gebied van voorlezen. “We gaan steeds meer andere manieren vinden om kinderen taal te leren”, legt Sjoerd uit. Zo zijn er tegenwoordig veel taalspelletjes verkrijgbaar en ook online zijn er verschillende effectieve activiteiten te vinden die kinderen kunnen helpen met hun woordenschat of spelling.

Daarbij zijn er meerdere dingen die je als ouder kunt doen om zonder voor te lezen, toch dezelfde voordelen te ervaren. “Bespreek bijvoorbeeld eens aan tafel met elkaar wat je overdag op het Klokhuis hebt gezien, ook dan krijg je goede gesprekken met elkaar”, aldus Sjoerd.

Redacteur Eva Breda ging op pad om het belang van voorlezen verder uit te zoeken.

Zowel de VoorleesExpress Amsterdam als de landelijke VoorleesExpress zijn altijd op zoek naar vrijwilligers. www.voorleesexpress.nl