Met de aankomende deadline over het besluit van de Brexit op 12 april of op 22 mei, van de Britse minister-president Theresa May, moeten de belangrijke feiten en gevolgen over het doorvoeren of niet doorvoeren van de Brexit nodig worden besproken. Een interview met Lennard van Otterloo, werkzaam als Brexit-columnist bij De Ondernemer, sinds 2006 woonachtig in Londen gestudeerd aan de UvA Political Science. Lennard van Otterloo heeft een brede interesse en kennis over de Britse politiek. Een heuse Brexit-expert is hij zeker te noemen.

Wat ziet u als de grootste gevolgen voor Nederland mocht de Brexit doorgaan?

‘’Sommige ondernemers spelen in op bedrijven die vanuit het Verenigd Koninkrijk naar het vaste land zullen vertrekken. Mocht de Brexit doorgaan, zien deze bedrijven in Nederland het als een positief gevolg als versterking voor hun bedrijf. Andere ondernemers en economen benadrukken juist de onzekerheid die met de Brexit komt.’’

Lennard van Otterloo, Brexit-columnist bij De Ondernemer, Lennard is sinds 2006 woonachtig in Londen.

Wat zijn uw verwachtingen over de Brexit?  

‘’Nederland zit in de top 4 van landen die hardst getroffen wordt mocht de Brexit doorgaan. Ierland staat daarvan op nummer 1. De bedrijven die het hardst worden getroffen zijn bijvoorbeeld bedrijven die handelen in fysieke goederen: bloemen, bomen en planten, maar ook voedsel. Bederfelijke waar dus. Dat komt door strenge eisen en regelementen voor het waarborgen van onder anderen voedselveiligheid. We weten nu nog niet of het VK daar extra regels aan gaat hanteren. Bedrijven die minder last krijgen van de Brexit zijn bedrijven die vooral online diensten verlenen.’’

De premier May heeft dinsdag 19 maart wederom om uitstel gevraagd aan de raad van de Europese Unie. Het uitstel heeft May gekregen: 12 april zonder akkoord van het Lagerhuis en 22 mei met akkoord van het Lagerhuis. In dit geval zal op zijn vroegst de doorvoering van de Brexit komen te liggen rond juni/juli. Dan is het referendum 2,5 jaar oud. De vraag over de relevantie van het referendum blijft.

Wat is uw mening hierover? Is het pure koppigheid van de Britten om deze Brexit toch door te voeren? Ondanks de risico’s die steeds groter lijken voor het VK?

‘’Het is inderdaad nodig om af te vragen of het referendum nog zo relevant is. In 2016 lag de uitslag al dicht bij elkaar. Een voorspelling zegt dat in 2020 er meer mensen in de EU-unie willen blijven, dan eruit. Als je nu een referendum houdt zal de meerderheid voor blijven stemmen. Politici doen er alles aan om het volk tevreden te houden en een nieuw referendum houden is verre van ideaal.’’

Waarom is het belangrijk dat May met een akkoord, ‘deal’ van het Lagerhuis de Europese Unie verlaat?

‘’Als er geen deal is, kunnen in het ergste geval de gevolgen niet worden overzien. Sommige Britse politici, om een voorbeeld te noemen, denken dat het alleen over de handel gaat. Allerlei maatregelen over verschillende sectoren moeten op het niveau van de Europese Unie worden besproken. Dat zijn dus 28 landen. De financiële sector heeft vooral nog steeds niet het scenario van de no-deal ingecalculeerd. Dit gaat om de economische groei, krediet en rentewaardigheid. Als we straks in een situatie komen waardoor de industrie niet kan functioneren, kan dit leiden tot een economische crisis.’’

Wat zijn de politieke gevolgen als dit scheidingsakkoord niet bij de parlementariërs doorkomt?

”Formeel gezien kan de regering blijven zitten. Maar het zal erg moeilijk zijn. De bevolking en parlement zal geen vertrouwen meer in ze hebben. Het kan leiden tot een forse impact in het Britse parlement.’’

Wat voor soort afspraken zal Nederland met het VK maken indien het VK de Brexit doorzet met een ‘no deal’?

‘’Met de EU27, de landen die sinds 2016 actief betrokken zijn bij de Brexit, zal Nederland voor het grotendeels meegaan. Dat is namelijk voor ons kleine landje om op dat niveau het meest gunstig. Maar er zullen ook een paar dingen bilateraal geregeld worden. Zoals de Rotterdamse Haven: Transport en logistiek moet onderling goed in twee banen worden geleid.

Daar tegenover: wat zijn de kansen dat het VK wel in de Douane Unie blijft en de Brexit meer gaat buigen naar een mildere variant?

‘’Die kans acht ik vrij groot. Voor 12 april voorspel ik dat het Verenigd Koninkrijk bekend maakt of ze wel of niet in de Douane Unie blijft. De Douane Unie gaat voornamelijk over de handel. De meerderheid in het parlement, ook de extreme kant van de Labour Party, ziet niks in een ‘no deal’.’’