Mannelijkheid, een construct dat verwijst naar een aantal eigenschappen, gedragingen en rollen die in verband worden gebracht met mannen. Er wordt door de maatschappij nog steeds een ouderwets stereotype in stand gehouden als het gaat om mannelijkheid, toch vindt er een kentering plaats. Gijs Hablous (26) is Peer Educator bij Emancipator. Als Peer Educator geeft hij trainingen omtrent gender, mannelijkheid en geweld.

Het maatschappelijke beeld omtrent mannelijkheid is volgens Gijs Hablous beperkend. “Er is een maatschappelijk beeld omtrent mannelijkheid. Het is een aantal assumpties of aannames die mensen geneigd zijn te hebben over mensen die man zijn.’’ Hablous heeft het hierbij over hoe mannen zich zouden moeten gedragen en hoe zij zich in de praktijk presenteren. Volgens hem heeft dit te maken met uiterlijk, gedrag en de omgang met anderen. “Mijn visie daarop is dat het maatschappelijke beeld veel te bedrukkend en beperkend is en hier kan iedereen last van ervaren.”

Volgens Hablous hebben mannen hier zelf last van, doordat ze allerlei eigenschappen van zichzelf niet ontplooien omdat dit niet als mannelijk gezien wordt. Bijvoorbeeld het tonen van emoties en gevoeligheid. “Je emoties laten zien wordt over het algemeen, maatschappelijk gezien, nog niet als mannelijk gezien, maar meer als vrouwelijk. Mannen zijn eerder geneigd die eigenschappen bij zichzelf te onderdrukken bewust en onbewust.” Volgens Hablous ondervinden niet alleen mannen daar zelf schade van, maar vooral ook de buitenwereld en de rest van de maatschappij. Omdat veel van de dingen die met mannelijkheid worden geassocieerd, hebben ook te maken met grenzeloosheid, agressie, dominantie. Al dat soort eigenschappen horen volgens Gijs Hablous ook bij ‘mannelijkheid’.

Het thema gender, gendernormen en mannelijkheid speelt steeds meer binnen de samenleving. De afgelopen eeuw is feminisme eigenlijk vooral gegaan over vrouwenemancipatie, en terecht ook, volgens Gijs. De afgelopen vijf jaar ziet Hablous hierin wel een kentering, omdat er ook naar mannen en mannelijkheid wordt gekeken, maar nog steeds wordt er een ouderwets stereotype instant gehouden. “Helaas zie je ziet dat er nog steeds teruggegrepen wordt op normen die zodanig traditioneel zijn dat het stereotype in stand wordt gehouden, normen die naar mijn idee al af geserveerd waren.’’

Volgens Gijs wordt de man nog steeds gezien als de kostwinner, de man die het geld moet verdienen voor het gezin. “Dit speelt zeker in heterorelaties nog heel erg, maar dat is wel een norm waar we als samenleving steeds verder vanaf aan het raken zijn, denk ik. Ik hoop dat die ontwikkeling zich door blijft zetten.” Hablous ziet het stereotype terugkomen in allerlei datingtips: als man moet je de rekening betalen. Dit zie je bijvoorbeeld ook bij het programma First Dates. “In 90% van de gevallen zegt de man: ‘Ik betaal wel’. In veel gevallen doet de vrouw in kwestie er ook nog aan mee door druk op die man te verhogen dat hij moet betalen.’’ Gijs vindt dat dit op allerlei manieren schadelijke effecten heeft. Namelijk dat mannen zich verplicht voelen om zich aan bepaalde rol of gedragingen te houden, puur en alleen vanwege het feit dat ze man zijn, maar ook dat mannen dat soms kunnen gaan doen en er een tegenprestatie voor terug verwachten. “Er zitten allerlei negatieve kanten aan in mijn ogen.”

De missie en visie van Hablous is om het hokje omtrent mannelijkheid te verbreden en verruimen en om te laten zien dat je op allerlei manieren mannelijk of man kunt zijn.