Volgens het CBS is het aantal daklozen in Europa de afgelopen jaren flink gestegen. Opvallend hierbij is dat ook in Nederland steeds meer mensen dak- of thuisloos zijn. Oorzaken zijn huizentekort, de economische crisis, onoverzichtelijk decentralisatie in de zorg en bezuinigingen op de opvang. Twaalf gemeenten in Nederland hebben aangegeven zich volledig in te willen zetten om het aantal dak- en thuisloze jongeren in Nederland tegen 2012 terug te dringen naar nul.

Hella Masuger, directrice van Stichting Zwerfjongeren Nederland, vertelt dat er momenteel zo’n 10.700 dak- en thuisloze jongeren zijn in Nederland. “Heel veel jongeren die na hun achttiende uit jeugdzorg komen, raken kort daarna toch weer dakloos omdat zij eigenlijk niet goed voorbereid zijn op hun zelfstandige leven.” Masuger is erg tevreden met de doelstelling die de twaalf Nederlandse gemeenten hebben gesteld. Of deze haalbaar is, hangt af van verschillende factoren. “De gemeenten moeten veel lef tonen, ook dingen door de vingers zien. Het zal in ieder geval heel veel kennis opleveren en nieuwe oplossingen. Gedurfd is het sowieso!”

Alain is al dertig jaar dakloos en gaat dagelijks de Utrechtse terrasjes af op zoek naar wat geld voor een slaapplek. Meestal eindigt hij bij het Leger des Heils, waar hij vijf euro neerlegt voor een overnachting. “Mijn dag begint ’s ochtends al vroeg. Om 7 uur word ik wakker, dan koop ik een biertje. Eentje maar hoor, daarna ga ik aan de slag.” Alain werd naar eigen zeggen dakloos doordat mensen achter zijn geld aan zaten. Hij vluchtte letterlijk de straat op. Helemaal gelukkig is hij niet, maar hij heeft goed voor ogen wat hij zou willen. Zijn tip voor dakloze jongeren vertelt hij in de audio-reportage.