Voor de tweede keer achter elkaar zullen er muziektolken zijn op het Eurovisiesongfestival. Met dansende bewegingen en zwierige gebaren vertolkt Mirjam Stolk het nummer van Ducan Laurence. Voor de tweede keer dit jaar worden muziektolken ingezet. Op deze manier is het Eurovisiesongfestival goed te volgen voor doven en slechthorenden. Zij zijn gewend naar gebaren te kijken en daarnaast komt de emotie ook goed over. Om alvast in de stemming te komen, heeft de AVROTROS alle liedjes met vertolking op hun Youtube kanaal gepubliceerd.

Het festival wordt dit jaar gehouden in de hoofdstad van Israël, Tel Aviv. De twee halve-finales worden op dinsdag 13 mei en donderdag 15 mei uitgezonden. Duncan Laurence vertegenwoordigt ons land in de tweede halve finale. Net als vorig jaar zijn de tolken te zien via een livestream op het internet. De finale is dit jaar voor het eerst te zien met tolk op NPO extra. 

Gebaren 

In Nederland zijn er twee vormen in de gebarentaal. De Nederlandse Gebarentaal (NGT) en de combinatie van de Nederlandse taal met Gebaren (NmG). Doven leren vaak van jongs af aan de NGT, terwijl slechthorenden vaker NmG gebruiken. Deze twee talen lijken hetzelfde, maar het verschil tussen beide zit in de grammatica, spraak en woordvolgorde. Waar je bij het NmG  een Nederlandse zin chronologisch volgt, (bijvoorbeeld: wat doe jij vanavond?) spreek je bij gebarentaal enkel de woorden uit. Bij de NGT gebaar je en de zin loopt als volgt: vanavond jij doen wat?

Maar hoe wordt een liedje nou vertaald in gebaren? En wat vinden de tolken van het feit dat het Eurovisiesongfestival wordt vertaald in gebaren? Slechthorende verslaggever Robert van der Vijver ging langs Ewa Harmsen, lid van het Nederlandse gebarenkoor en Amber Tieman, tolkgebruiker, om dit uit de zoeken.