Xtc, wiet, mdma allemaal voorbeelden van middelen die op festivals en in uitgaansgelegenheden vaak niet getolereerd worden en waardoor je meestal van het evenement wordt verwijderd als je toch wordt betrapt. Toch lopen er wel vaak mannetjes met lachgas tanks en patronen rond in de buurt van uitgaansgelegenheden en festivals die rustig ballonnetjes met lachgas verkopen en waar niemand op of om naar kijkt. Tot afgelopen 5 mei.

Afgelopen 5 mei was de eerste keer dat festivals, in dit geval de bevrijdingsfestivals, besloten om te controleren op het lachgas en de normale verkopers van de ballonnetjes dus ook niet toe te staan in de omgeving van de festivals. Dit besluit was genomen nadat er tijdens koningsdag de week ervoor teveel mensen onwel waren geworden door de ballonnetjes die gevuld waren met lachgas in te ademen. Wat te laat volgens Laura Nijkamp onderzoeker bij het Trimbos instituut, omdat de korte termijn gevolgen al langer bekend zijn. ‘Als je kijkt naar de risico’s en gevolgen van het gebruik van lachgas is er veel dat we weten en veel dat we nog niet weten. Als je kijkt naar risico’s op de korte termijn dan heb je het over hoofdpijn, tintelingen in je handen en voeten, maar je kan bijvoorbeeld ook buiten bewustzijn raken van het gebruik van lachgas en jezelf bezeren.’, aldus Laura Nijkamp.

‘De recreatieve waarde van lachgas werd in 1772 ontdekt door sir Humphry Davy, die het gebruikte vanwege de plezierige roes. deze beschreef in 1776 uitvoerig zijn sensaties na inademing ervan. Daarnaast geloofde hij dat het gas een genezende werking had. Het gas werd eind 18e eeuw een populaire kermisattractie, waar het zowel voor plezier als door kwakzalvers aangeboden werd. Al snel werd ontdekt dat het middel goed werkte als pijnstiller, en zodoende ook medisch gebruikt.’, aldus Jellinek.

Wanneer je kijkt naar de risico’s van echt overmatig lachgasgebruik dan kan er een tekort aan vitamine B12 optreden en dat kan leiden tot neurologische klachten van bijvoorbeeld verlammingsverschijnselen. Over het langdurig recreatief gebruik weten we eigenlijk nog heel erg weinig dus daar is nog niet heel erg goed van bekend wat de risico’s en gevolgen daarvan zijn volgens het Trimbos instituut.

In 2016 bracht het Trimbos Instituut een onderzoek uit waaruit blijkt dat 8 procent van de scholieren tussen de twaalf en zestien jaar wel eens geëxperimenteerd heeft met het verdovende gas. Op basisscholen werkten 2.090 leerlingen mee aan het onderzoek, op middelbare scholen waren dit er 6.714. Het is de eerste keer dat gevraagd is naar gebruik van de elektronische sigaret, de waterpijp en lachgas, aldus het Trimbos instituut. Hoe ouder de jongeren zijn, hoe meer ze gebruiken. Terwijl het gebruik van wiet en drinken onder de jongeren afneemt zie je de komst van nieuwigheden, zoals lachgas en de e-sigaret juist toenemen.

Veel maatregelen zijn er op dit moment nog niet genomen tegen lachgas, maar er zijn wel opties voor het beperken van het middel volgens Nijkamp. ‘Wat de gemeentes nu vooral kunnen doen is het gesprek aangaan met zowel de verkopers als de gebruikers. Om te kijken of ze op deze manier de verkoop en het gebruik kunnen inperken. Daarnaast zijn er wat mogelijkheden in de ALV van gemeentes of in het verstrekken van vergunningen voor evenementorganisatoren. De kanttekening is alleen wel in hoeverre dat stand houdt bij de rechter, want lachgas is een waar dat verhandelt mag worden en dat vrij verkocht mag worden. Het ministerie is wel met groothandels in gesprek gegaan om te kijken of er een soort vrijwillige beperking van een aantal verpakkingen die verkocht worden per persoon kan worden opgelegd of een vrijwillige leeftijdsgrens.’

Of de maatregelen worden aangescherpt en de schadelijke gevolgen worden beperkt zal in de toekomst blijken.