Dinsdag 21 was het de Werelddag voor Culturele Diversiteit. Op deze dag wordt er aandacht gevraagd voor de waarde van culturele diversiteit en het belang van een harmonieuze samenleving. Maar wat houdt dit nu precies in?

De Verenigde Naties riep deze dag in het leven zodat mensen wereldwijd zouden stilstaan bij de waarde van onderlinge culturele verschillen. Begrip van elkaars taal, tradities en identiteit zou wantrouwen tegenover anderen kunnen wegnemen, en zo conflicten helpen voorkomen. Unesco riep de lidstaten op deze dag zo uitgebreid mogelijk te vieren, met zoveel mogelijk aansprekende organisaties De activiteiten die in het kader stonden van culturele diversiteit trokken voorheen weinig aandacht

Dit jaar waren er al meer verschillende instanties en organisaties die op hun eigen wijze aandacht besteedden aan deze dag. Zo werd gisteren in Utrecht de Werelddag voor Culturele diversiteit gevierd met een feestelijke dialoog bijeenkomst in Overvecht en een Iftar om de culturele rijkdom van de stad te vieren. Hierbij schuift onder andere burgemeester Jan van Zanen aan.

In Amsterdam werd ook een Iftar georganiseerd. Dit door de  Stichting Giving Back. Dit is een stichting die erg betrokken is bij culturele diversiteit. Zij hebben als missie om een relevante bijdrage te leveren aan het vergroten van de culturele diversiteit in de top van het bedrijfsleven en de overheid. Karlijn Offermans is verantwoordelijk voor marketing en communicatie bij deze stichting, daarnaast is was ze erg betrokken bij de organisatie van dit evenement.

‘Doormiddel van verschillende opleidingen, vo, bachelor en-/of masteropleidingen bieden wij met name eerste generatie jongeren een kans hun talenten te ontwikkelen. Met het idee dat al het talent in Nederland dezelfde kansen zouden moeten krijgen, wat helaas nog niet zo is’, vertelt zij.

In onderstaande audiofragment licht zij verder toe hoe de stichting deze feestdag vormgeeft en waarom culturele diversiteit zo belangrijk is in het bedrijfsleven.

Opvallend genoeg besteedt het bedrijf dus voor het eerst aandacht aan de Werelddag voor Culturele Diversiteit.  En dat terwijl het bedrijf juist zo streeft naar culturele diversiteit.De dag werd zoals eerder al vermeld afgesloten met een goedbezochte Iftar. Een smaakvolle afsluiter dus, met veel culturele waarde.