Één miljoen diersoorten die met uitsterven worden bedreigd door land- en zeegebruik, klimaatverandering en vervuiling. De resultaten van het IPBES rapport spraken boekdelen over hoe de mensheid de biodiversiteit op deze aardbol flink terugdringt. Toch is niet alles negatief. Door menselijk toedoen zijn er heel veel nieuwe diersoorten bijgekomen en daarbij zorgen veel mensen ervoor dat de leefomstandigheden van dieren beter wordt zodat zij hier kunnen overleven. Één van die mensen is Floris Hoefakker, boswachter in de regio Breda bij Staatsbosbeheer.

Floris, kun je vertellen hoe een dag als boswachter eruitziet?

“Het is lastig om te zeggen wat ik precies doe op een dag. Ik ben werkzaam in een grote regio van aaneengesloten weides en natuurgebieden, dus er is altijd veel te doen. Daardoor ziet iedere dag er weer anders uit. Dat is ook wel erg leuk aan mijn beroep. Waar het vooral op neerkomt is dat ik als boswachter ervoor zorg dat de natuur zo gezond en goed mogelijk blijft. We houden het aantal dieren en soorten bij om te kunnen zien hoe het gaat met ieder dier in ons gebied. Nemen ze toe? Nemen ze af? En waar komt dat door?”

Op welke manier grijpt u in als u merkt dat het niet goed zit met bepaalde soorten?

“Dat ligt er aan. Momenteel zijn er bepaalde dieren in ons gebied die het erg moeilijk hebben. Veel weidevogels hebben amper gebied om in te leven bijvoorbeeld. Ditzelfde geldt voor reeën. Als boswachter probeer je dit op te vangen en dat leefgebied dat ze missen juist voor deze dieren te creëren. Zo planten we kleine stukjes natuur waar ze kunnen verblijven. Het is niet veel, maar als boswachter kun je altijd maar beperkt maatregelen nemen voor de dieren. We doen wat we kunnen.”

Wat is momenteel het grootste probleem voor de biodiversiteit in uw gebied?

“Er is het afgelopen jaar veel droogte en warmte geweest, wat voor veel dieren vervelend is. De grond is droger, er is minder voedsel en dieren verblijven hierdoor op plekken waar ze niet gewend zijn te verblijven. Ze trekken bijvoorbeeld veel naar het Noorden om koudere plekken op te zoeken, maar zijn daar niet gewend en begeven zich ineens in een heel andere omgeving. Ook het gebrek aan eten is een probleem dan. Wat daarbij een enorm probleem is, is de vervuilende landbouw in de omgeving van mijn regio. Veel boeren stoten hiermee veel CO2 uit en vervuilen de grond. In mijn regio ondervinden de dieren daar veel hinder van.”

Wat kunt u daaraan doen?

“Wij van Staatsbosbeheer bewerken de grond zodat deze gezond blijft voor planten om te groeien. De dieren hebben vervolgens weer baat bij een gezond leefgebied. Wij zorgen ervoor dat de voedingsstoffen en mest op de grond op het juiste peil is zodat planten en dieren niet hoeven te lijden onder de slechte invloed van landbouw. Daarbij zijn we momenteel bezig om de boeren in de omgeving aan te zetten tot groene akkerbouw zodat het minder vervuilend is voor de leefomgeving van de planten en dieren.”

Ook zelf kun je iets doen om de bedreiging voor de biodiversiteit wereldwijd te verminderen. Het ligt misschien voor de hand, maar duurzaam consumeren is een van de belangrijkste stappen die te nemen zijn. Probeer niet te veel in te kopen en veel weg te gooien. Bedenk bij iedere aankoop dat voor dat beetje eten heel veel land is gebruikt, wat slecht is voor de natuur. Hoe duurzamer je omgaat met de producten die je in huis haalt, hoe minder land nutteloos wordt gebruikt.

Daarbij is het van belang dat op korte termijn steeds meer natuurgebied in de wereld als beschermd gebied wordt gelabeld. Momenteel is 15% van de natuur wereldwijd een beschermd natuurreservaat. Het doel is om daar 30% van te maken en er op die manier voor te zorgen dat dit land niet door mensen bewust aangetast mag worden.

Luister in de uitzending van 22-05 naar het live interview met boswachter Floris Hoefakker voor meer informatie over dit onderwerp.