We spreken altijd van een samenleving die individualistischer wordt, maar vaak wordt er dan alleen gekeken naar maar twee aspecten. Op het gebied van huwelijken en kerkelijkheid klopt het dat het aantal daalt sinds begin deze eeuw. Toch lijken we vaak de andere kanten over het hoofd te zien.

Sociale en maatschappelijke participatie is een van die kanten die vaak over het hoofd wordt gezien. De participatie is namelijk niet afgenomen. Meer dan de helft van de jongeren van 15 tot 25 jaar doet vrijwilligerswerk, volgens het CBS. Vrijwilligerswerk zou niet alleen anderen veel blijdschap en hulp brengen, maar ook degene die het verricht brengt het vertrouwen en het gevoel van meer controle in hun leven volgens psycholoog Marijke Sikkel. ‘Het blijkt uit verschillende onderzoeken die door de jaren heen zijn gedaan dat vrijwilligers zich zowel geestelijk als lichamelijk beter voelen en meer genieten van het leven. Vrijwilligerswerk biedt een sociaal netwerk met daaraan gekoppeld een dag routine.’

Volgens Isabel Ulrich, vrijwilliger bij de daklozenopvang, is het vooral belangrijk om te helpen als vrijwilliger omdat het iedereen kan overkomen. Je moet je volgens haar proberen te verplaatsen in de daklozen die gewoon simpelweg mensen blijven. Je kan haar horen vertellen over het vrijwilligerswerk in onderstaande opname.

Naast Isabel vertellen nog twee vrijwilligers over hun vrijwillige daden. Om te laten zien dat deze jongeren zich ook toch nog verzetten tegen de zogenaamde individualisering van de samenleving.