Op Twitter was vorige week #doesnormaal trending topic . Dit was een reactie van boeren op de bezetting van de varkensboerderij in Boxtel, door ‘Meat the victims’. Maar deze bezetting ging allesbehalve netjes. Zo vertelde n de actievoerders in een video trots dat ze zijn binnengedrongen bij de varkensstal van de desbetreffende boer en weigerden  ze het pand te verlaten.

Volgens de grondwet hebben we in Nederland het recht om te demonstreren. “Het recht tot vergadering en betoging wordt erkend, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.” – Artikel 9. Maar aan dat demonstreren hangen dus wel wat  regels. Volgens Berend Roorda, universitair docent aan de Universiteit van Groningen, ijn de demonstranten in Boxtel te ver gegaan. “Deze demonstranten hebben een demonstratiewijze gekozen die niet past binnen de grenzen van de wet. Het is niet toegestaan om zomaar een boerderij van iemand te bezetten en zo aandacht te vragen. Zo hebben deze demonstranten zich schuldig gemaakt aan huisvredebreuk, daarnaast heeft het de boer veel schade opgeleverd.”

De demonstranten in Boxtel dwongen de boer ook tot actie , dat mag niet. In het verleden zijn er ook andere vormen van protest geweest die veel op deze zaak lijken. We legden Roorda twee soortgelijke acties op.

In 2015 bezetten ongeveer 300 studenten van de Universiteit van Amsterdam het maagdenhuis in Amsterdam, de ME heeft uiteindelijk het pand ontruimd als gevolg van de uitkomst van een kort geding dat de UvA aanspande tegen de bezetters. Roorda ziet veel raakvlakken met de zaak in Boxtel. “Je mag demonstreren, maar een blokkadeactie mag niet.”

Een ander voorbeeld van een blokkadeactie waren de ‘Blokkeerfriezen’ in 2017, actievoerders van de groep ‘Kick Out Zwarte Piet’, op weg naar de Sinterklaasintocht in Dokkum, werden op de A7 tegengehouden door pro-zwarte piet demonstranten. Ze werden aangeklaagd, februari dit jaar kwam de uitspraak van de rechter en werden de ‘Blokkeerfriezen’ veroordeeld. Ook volgens Roorda gaat dit zeker over de juridische grens: “Bij deze actie was het primaire karakter niet meer alleen een gemeenschappelijke meningsuiting, maar het was vooral een dwangmiddel geworden en dat past niet binnen de grenzen van de wet.” De zaak in Boxtel is dus geen unieke zaak.  Er loopt nog een rechtszaak.