In 2014 was de opkomst van de verkiezingen 37,3 procent. De opkomst was laag. In 1979  was dit nog 58,12 procent. De Universiteit Utrecht geeft aan dat de Europese Verkiezingen zeer belangrijk zijn. Het parlement waar wij op gaan stemmen heeft heel veel inspraak op de wetgeving waar we dagelijks meet te maken hebben. Hoe komt het dat de opkomst zo laag was en gaat dit komende verkiezingen veranderen.

Uit onderzoek van Europa Centraal blijkt dat burgers niet stemmen omdat de burger vind dat wij eigenlijk te weinig weten van wat de EU nou daadwerkelijk doet. De EU heeft veel invloed maar daar weet de burger blijkbaar te weinig van.

Ook geven mensen in het onderzoek aan dat zij te weinig jonge mensen en te weinig vrouwen als kandidaat zien. De niet-stemmers voelen zich niet vertegenwoordigd.

Caroline de Guyter gaf in 2014 aan dat politiek per definitie een lokale aangelegenheid is. De burger voelt zich niet verbonden met de parlementariër. Nederland heeft bij de Europese verkiezingen ook maar 26 vertegenwoordiger, wat gelijk staat aan 654.000 inwoners per vertegenwoordiger, waarbij dat bij de Tweede Kamer maar 112.000 duizend. Europa staat domweg te ver geeft zij aan.

En 2019 dan?

De verwachtingen zijn dat de opkomst hoger gaat worden. De middenpartijen die de toon hadden in 2014 zijn meer van het strijdtoneel verdwenen en hebben plaats gemaakt voor extremer links en rechts. En de vraag of de Europese Unie nog legitiem is, waarbij de Brexit discussie het hoogtepunt is. NRC geeft aan dat de landelijke partijen ook inzien dat de Europese verkiezingen ook een landelijke kwestie is, de campagne wordt hoger opgevoerd.

Hoe de verkiezingen gaan uitlopen blijft gissen. Het feit blijft dat de EU grote invloed heeft op je dagelijks leven en als je als burger hier wat aan wilt doen is het zaak om goed na te denken over je democratisch recht.