Koepelorganisatie voor middelbare scholen de VO-raad slaat alarm over de vele middelbare scholen in krimpregio’s die dreigen te verdwijnen. Op zeker tien plekken buiten de randstad, onder meer in het noorden, oosten, Limburg en Zeeland, dreigen de laatste middelbare scholen in een regio te verdwijnen. Oorzaak is het krimpend aantal leerlingen.

Doordat leerlingen vaker naar grote steden naar school moeten, moeten sommige leerlingen straks meer dan twintig kilometer reizen. Omdat er in plattelandsregio’s al weinig keuze in scholen is, proberen de scholen die er zijn een breed opleidingsaanbod – van praktijkonderwijs tot en met vwo – aan te bieden. Maar als er minder leerlingen per klas zitten, is het lastiger al die varianten, inclusief bijbehorende profielen, te behouden omdat het te duur wordt.

De VO-raad pleit voor een toeslag voor scholen die in de knel komen. Nu lopen scholen juist geld mis, doordat verschillende overheidsmaatregelen negatief voor hen uitpakken. Een deel van de scholen krijgt bijvoorbeeld minder geld voor leerlingen die extra hulp nodig hebben en er gaat een streep door een toeslag voor scholengemeenschappen met een breed opleidingsaanbod.