18.000 van de 132.000 13- en 14- jarigen die vorig jaar de oproep kregen voor een inenting tegen meningokokken heeft het vaccin niet gehaald. In Zeeland en Amsterdam lag de opkomst het laagst.

Volgens het RIVM is het landelijke opkomst percentage voor het vaccin 86,5 procent. Dit is net op het randje, volgens de organisatie. De vaccinatiegraad in Nederland ligt onder de kritische 95%, die door het WHO als veilig wordt genoteerd. Dit is nu 92%. Nederland zit al vier jaar onder deze grens.

Vroeger kwam het vooral voor in de biblebelt dat kinderen niet ingeënt werden door geloofsovertuigingen. Dit zie je nu ook nog steeds aan de lage opkomst in Zeeland. De laatste jaren wordt een lage opkomst ook verklaard doordat ouders hun kinderen niet inenten vanwege het geloof dat vaccins meer kwaad dan goed doen. Zo zouden vaccins autisme veroorzaken. Deze foute informatie over vaccins wordt voornamelijk op social media veel verspreid. Deze kritische kijk op vaccins kan een verklaring zijn voor de lage opkomst in grote steden zoals Amsterdam.

De VVD, PvdA, GroenLinks en SP willen dat het kabinet snel vergaande maatregelen onderzoekt om het aantal vaccinaties tegen kinderziekten te laten stijgen. Mogelijke opties die overwegen worden zijn het korten van de kinderbijslag of het uitdelen van boetes. Ook werd er in oktober vorig jaar een wetsvoorstel ingediend door D66 waardoor kinderdagverblijven niet ingeënten kinderen kunnen weigeren. Deze optie wordt ook nog steeds overwogen. Verder pleit de regering ook voor betere voorlichting. Ouders die hun kinderen niet willen laten vaccineren krijgen een uitnodiging voor een gesprek bij de Jeugdgezondheidszorg. De ouders krijgen op deze manier feitelijke informatie over vaccins, volgens staatssecretaris volksgezondheid Paul Blokhuis.