Vond er afgelopen vrijdag al een onderwijsstaking in Nederland plaats, ook in België leggen leerkrachten nu een dag het werk neer. Dit doen ze komende woensdag, in de hoop dat de regering meer zal investeren in het onderwijs.

De staking is uitgeroepen door de Vlaamse onderwijsvakbonden COC, COV, VSOA Onderwijs en ACOD Onderwijs en geldt voor het basis-, secundair en hoger onderwijs. Gedurende de afgelopen twee regeringen is er in België flink bespaard op het onderwijs. De onderwijsvakbonden hebben daar nu genoeg van. Ze vinden dat het tijd is voor investeringen in het onderwijs. De voornaamste redenen voor die investeringen zijn voor hen dat de werkdruk te hoog wordt, de pensioenbesparingen volop doorgaan en maatregelen voor werkbaar werk uitblijven. “Met de huidige middelen kunnen de hoge verwachtingen niet worden waargemaakt door het onderwijs” vertelt Koen de Backer, vicevoorzitter van onderwijsvakbond VSOA Onderwijs. Die hoge verwachtingen worden met name veroorzaakt doordat er volgens De Backer steeds meer naar het onderwijs wordt gekeken om maatschappelijke problemen op te lossen. Maar dat is niet het enige probleem. “Steeds meer taken die niet tot het takenpakket van de leerkracht behoren, worden hen alsnog toebedeeld. Hierdoor moet het onderwijspersoneel, dat al met steeds minder mankracht is, tóch nog meer werk verzetten. Tot op de dag van vandaag zijn er geen structurele maatregelen genomen om het werk beter mogelijk te maken.”

Daarom vinden de Vlaamse onderwijsvakbonden dat het tijd is om een dag het werk neer te leggen. Het gaat daarbij voornamelijk om een staking in Vlaanderen, en niet zozeer in Wallonië. Over het aantal deelnemers kan De Backer nog niet zo veel zeggen. “Het is op dit moment vrij moeilijk om een inschatting te maken van het aantal leerkrachten dat uiteindelijk zal staken en het aantal scholen dat gesloten wordt, want we zijn nu nog volop bezig met de voorbereidingen.” Toch heeft hij wel al een vermoeden. “Door de vele vragen die wij al via de servicelijn hebben ontvangen, lijkt het erop dat er een grote stakingsbereidheid is.”

Het gevolg is dat veel kinderen komende woensdag een dagje vrij zijn. Heel erg zullen ze dat misschien niet vinden, maar hoe is dit voor de ouders? Sommige van hen zullen eventueel een dag vrij moeten nemen of opvang moeten regelen voor hun kinderen. Toch heeft De Backer nog geen klagende ouders gehoord. “Ik heb de indruk dat onze bewustmakingscampagnes in het verleden ervoor hebben gezorgd dat mensen zich er steeds meer van bewust zijn dat investeringen in het onderwijs méér dan broodnodig zijn. Met de huidige middelen kunnen de hoge verwachtingen van ouders en leerlingen niet langer worden waargemaakt. Ook ouders beseffen dat ons onderwijs aan het barsten is.”

Hilde Crevits, Vlaams minister van Onderwijs, heeft in een reactie op Twitter laten weten dat ze akte neemt van de stakingsaanzegging. “Onderwijs is mijn permanente zorg. Het Vlaams parlement keurde zopas maatregelen goed ter uitvoering van de cao die meer dan 150 miljoen euro vertegenwoordigt”, voegde ze daaraan toe.

De Belgische onderwijsstaking volgt vijf dagen na de staking in Nederland. In onderstaand audiofragment vertelt Koen de Backer wat het verband is tussen beide stakingen en wat de Vlaamse onderwijsvakbonden verwachten van de regering.