Muziek is iets waar iedereen al vroeg in zijn leven mee in aanraking komt. Of dat nu op school is, omdat ze zelf een instrument bespelen of omdat ze in een muzikaal gezin zijn opgegroeid. Voor de ene persoon speelt het een belangrijkere rol in zijn of haar leven dan voor een ander persoon. Maar, de invloed van opgroeien met muziek is erg groot, zo blijkt uit onderzoek.

Vooral voor opgroeiende kinderen is het effect van muziek erg belangrijk. Als kinderen op jonge leeftijd al bezig zijn met muziek, versterkt het de verbinding tussen de beide hersenhelften. Daardoor zijn zij later beter in staat informatie te verwerken en problemen op te lossen. Mensen die daarentegen geen muzikaal getraind brein hebben, blijken hier later meer moeite mee hebben. Ook helpt het opgroeien met muziek mee aan een betere motorische ontwikkeling, versterkt het de sociale vaardigheden en heeft het een positief effect op het inlevingsvermogen.

De Rijksoverheid vindt het belangrijk dat hier iets mee gedaan wordt. Daarom hebben willen zij ervoor zorgen dat er voor 2020 op elke basisschool structureel muziekles wordt gegeven. Om dit te realiseren, heeft de overheid 25 miljoen euro beschikbaar gesteld. Daarmee kunnen leraren trainingen volgen over het geven van muziekles en samenwerken met onder andere muziekscholen en poppodia. De basisscholen kunnen de subsidie hiervoor aanvragen bij het Fonds voor Cultuurparticipatie.

Een stichting die zich hiervoor inzet is Stichting Meer Muziek in de Klas. Zij moeten ervoor zorgen dat alle 1,6 miljoen kinderen op de basisschool structureel muziekonderwijs krijgen. Dit realiseren zij door meer bewustwording te creëren over de invloed van muziek op jonge leeftijd, verschillende deskundigheidsbevordering en lesmethoden en door lokale en regionale partijen te laten samenwerken. Ook Koningin Máxima steunt deze stichting: zij was begin dit jaar nog te zien in een reclamespotje van Meer Muziek in de Klas.

Maar niet alleen scholen hebben de verantwoordelijkheid om muziek een grotere invloed te maken in de opvoeding van kinderen. Ook binnen het eigen gezin kan dit een grote rol spelen. Net zoals bij dit gezin uit Thorn, een dorp waar muziek hoog in het vaandel staat. Ik ging langs bij dit gezin om te kijken wat muziek voor hen betekent.