Feesten, studeren, misschien een keertje sporten, daar houden jongeren zich mee bezig, toch? Politiek staat vaak niet in het rijtje met hobby’s en interesse van deze doelgroep, blijkt uit cijfers van CBS. De politieke interesse is het laagst bij jongeren tussen de 15 en 18, wanneer ze kiesrecht krijgen stijgt de interesse enigszins. 40% van de jongeren tussen de 18 en 22 is geïnteresseerd in de politiek. Ligt dat aan de jongeren zelf of worden ze simpelweg niet genoeg bij de politiek betrokken?

Hoe belangrijk is het dat jongeren bij de politiek betrokken worden? Het aantal 50-plussers stijgt op dit moment harder dan het aantal jongeren. De politieke invloed van de 50-plussers groeit op deze manier en zij kunnen op ideeën stemmen die voor jongeren nadelig zijn. Zo zijn er steeds meer partijen die de AOW-leeftijd willen verlagen. Dit heeft op lange termijn weer negatieve gevolgen voor de voor de jongeren van nu.

De beslissingen die nu in de politiek gemaakt worden, hebben voor de jongste stemmers juist het langst gevolgen. Daarom zijn er ook partijen die pleiten voor een invoering van stemrecht vanaf 16 jaar. Dit kan ook weer de interesse van jongeren in de politiek stimuleren. Er zijn verschillende initiatieven die proberen jongeren meer bij de politiek te betrekken. Onafhankelijke projecten, zoals bijvoorbeeld ‘De Stembus’ van Tim Hofman bij de verkiezingen in 2017 of politieke podcasts (gericht op jongeren) proberen de jongste groep stemgerechtigden te motiveren om naar de stembus te gaan.

Ook politieke jongerenorganisaties doen hiervoor hun best. Bijna alle politieke partijen hebben een aparte organisatie voor jongeren, om deze groep in de samenleving te vertegenwoordigen. Ik ging langs bij een van deze jongerenorganisaties, wat is hun taak? Kunnen zij de jongeren motiveren?