Een tijdje geleden hebben we in Nederland als Europese staatsburgers mogen stemmen tijdens de Europese Verkiezingen. Met onze stem beslissen wij welke partijen ons land mogen vertegenwoordigen in het Europees Parlement. Maar wat is dat Parlement eigenlijk waar we voor stemmen en wat betekent dat voor Europa?

Ten eerste is het belangrijk om te weten dat het Europees Parlement een onderdeel is van de Europese Unie. Daarnaast zijn er ook nog de Raad van Ministers, waarin alle ministers van elk land worden vertegenwoordigd, en de Europese Commissie. Misschien dat je de voorzitter daarvan wel eens op het nieuws hebt gezien, want Jean-Claude Juncker is al ruim 5 jaar de baas.

Laten we even terugblikken op het ontstaan van de Europese Unie. In 1945, vlak na de Tweede Wereldoorlog, besluiten België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg en Nederland dat het tijd is voor vrede. Er zou een einde moeten komen aan alle oorlogen in Europa. Destijds heette het nog niet de Europese Unie (EU) zoals wij het nu kennen, maar was de naam de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal. Een paar jaar later wordt ook de Europese Economische Gemeenschap (EEG) opgericht.

Door de jaren heen treden steeds meer landen toe tot de Gemeenschap. Dankzij het opheffen van douanerechten in de EEG-landen bloeit ook de economie verder op en in de loop van jaren ’60 en ’70 van de 20e eeuw verandert de maatschappij enorm. Dit heeft uiteindelijk tot gevolg dat te midden van de jaren ’70 de laatste paar rechtse dictaturen in Europa ten val komen en aan het einde van deze periode krijgt ook het Europees Parlement steeds meer macht.

Ook in de jaren ’80 en ’90 treden geleidelijk aan meer landen toe. Griekenland, Spanje en Portugal worden in die volgorde lid van de EEG. Een ingrijpende gebeurtenis voor heel Europa is de val van de Berlijnse muur op 9 november 1989, wat in 1990 tot de hereniging van Duitsland leidt. Mede door deze gebeurtenissen wordt het handelsverkeer tussen de landen nog vrijer. Er worden vier vrijheden benoemd: vrij verkeer van goederen, diensten, personen en geld. In 1985 wordt het Schengenverdrag ondertekend, vernoemd naar het kleine dorpje Schengen in Luxemburg, waardoor er vrij verkeer van personen ontstaat.

Dan wordt er in 1992 het Verdrag van Maastricht ondertekend en wordt de Europese Unie werkelijkheid. De soevereiniteit van de deelnemende landen werden hierdoor gedeeltelijk ingeleverd en het Europees Parlement krijgt wetgevende macht. In sneltreinvaart volgt hierop de invoering van de euro als betaalmiddel in 2002 en door de 9/11-aanslagen in New York willen de EU-landen nauwer samenwerking om criminaliteit tegen te gaan. De EU breidt in 2004 ook flink uit, wanneer er meer dan 10 landen toetreden tot de EU, gevolgd door Bulgarije en Roemenië in 2007.

Goed om te weten is, dat alle bovengenoemde organisaties, die voor de EU werden opgericht, samen zijn gevoegd tot de EU. De Europese Gemeenschap van Kolen en Staal bestond officieel nog tot 2002, maar was toen al jaren niet meer actief.

Wat heeft het Europese Parlement hier nou mee te maken? Door de jaren heen kreeg het parlement steeds meer macht, wat ook voor steeds meer landelijke invloed zorgde. Zo heeft Nederland er baat bij om in het parlement terecht te komen, om samen met alle ander EU-landen over wetten te kunnen beslissen. Het parlement houdt ook een oogje in het zeil op de Europese Commissie, die je kunt beschouwen als de regering van de EU.  Als je het Europees Parlement en de Raad van Ministers met elkaar zou vergelijken dan zouden ze respectievelijk lijken op de Nederlandse Tweede Kamer en Eerste Kamer.

Waar wij dus 23 mei met z’n allen op gestemd hebben, zijn de politieke partijen die Nederland zullen vertegenwoordigen in het Europees Parlement. In het Europees Parlement hebben ons land 26 van de 751 zetels om te vullen. Die 751 zetels kunnen nog veranderen, als het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU door zal gaan.

Voorheen hadden de christendemocraten en de sociaaldemocraten de meerderheid in het parlement, maar dat is sinds deze verkiezingen veranderd: ze zullen samen met de Europese groenen en liberalen de macht moeten delen. Dit jaar hadden we de hoogste verkiezingsopkomst sinds 20 jaar. Over vijf jaar mogen we weer naar de stembus, wie weet zullen we het records dan nogmaals verbreken.