Aanstaande donderdag is het zo ver: dan trekt Nederland naar de stembus, op de tweede dag van de Europese verkiezingen die deze week door heel Europa worden gehouden. Om het duidelijker te maken welke kwesties er spelen bij deze verkiezingen, zetten wij deze voor jullie op een rijtje.

Deze verkiezingen zijn voor de burgers in Europa de enige kans om zich te bemoeien met de koers die de Europese Unie gaat varen de komende vijf jaar. In mei zullen de Europarlementariërs gekozen worden en die spreken een belangrijke rol in het vormen van de wetgeving rondom Europa. Politici relativeren de Europese verkiezingen vaak: zo ook bijvoorbeeld Mark Rutte: “Nee, ze zijn niet zo relevant” zei hij in het televisieprogramma Buitenhof op 13 januari dit jaar. Later trok hij zijn uitspraken in, maar het zegt veel over hoe de landelijke politiek denkt over deze verkiezingen. Laat je niets wijsmaken: deze onderwerpen zijn van belang de komende verkiezingen, en jouw stem kan de doorslag geven.

Wat doet het Europese Parlement?
Ze geven de burger inspraak met betrekking tot de Europese Unie: ze spelen een grote rol bij de besluitvorming van de EU. Ook is het Europees Parlement er om te controleren of de afspraken die gemaakt worden met lidstaten wel echt worden nageleefd en uitgevoerd.

Waarom kan je niet op andere Europeanen stemmen, maar alleen op vertegenwoordigers uit je eigen land?
Landen eisen momenteel nog altijd een evenredige vertegenwoordiging in het parlement dat evenredig overeenkomt met het aantal inwoners van een land. Bovendien worden de parlementariërs als vertegenwoordigers van hun een lidstaat gezien, in plaats van als Europese politici.

Belangrijke onderwerpen deze verkiezingen
Deze verkiezingen zullen de volgende onderwerpen belangrijk zijn: immigratie, milieu, veiligheid, Nederland en de EU, de euro, klimaat, arbeidsmigratie en handel. Doe de stemwijzer even op stemwijzer.nl en vindt hier uit wat de politieke partijen vinden over deze kwesties.

Engeland
Voor de Engelsen is het hoogstwaarschijnlijk de laatste keer dat ze meedoen aan de Europese verkiezingen. Zoals iedereen weet hadden de Engelsen eigenlijk al uit de Europese Unie moeten treden, maar onlangs werd de ‘uitstaptermijn’ verlengd tot eind oktober. De Engelse zetels gaan straks naar andere landen, en een hoop worden er achtergehouden voor eventuele nieuwe lidstaten van de Europese Unie. 27 van de nu nog Engelse zetels worden herverdeeld, over 14 landen die op dit moment ondervertegenwoordigd zijn in het Europese Parlement. Nederland neemt drie van de Engelse zetels over, en stijgt hiermee van 23 naar 26 zetels.

Hoeveel mensen stemmen er?
Volgens EuroStat zijn er ruim 373 miljoen stemgerechtigden in de Europese Unie. Eurostat heeft de cijfers zelfs nog nauwkeuriger: 373.457.888 om precies te zijn. Lang niet alle stemgerechtigden gaan ook daadwerkelijk stemmen: zo’n 42,61% ging in 2014 bij de laatste Europese Verkiezingen stemmen volgens cijfers van het Europees Parlement. Het percentage daalt al jaren: twintig jaar daarvoor, bij de verkiezingen in ’94, was de opkomst nog zo’n 56,67%, en in 1979 steeg het stempercentage zelfs boven de 60 procent: 61,99%.

En in Nederland?
In Nederland ligt dat percentage lager: bij de laatste verkiezingen was de opkomst 37,32. Dat percentage is de laatste verkiezingen gegroeid: het dieptepunt was drie verkiezingen geleden: in 1999 kwam slechts 30,02% opdagen bij de stembus.

Wat moet ik stemmen?
Voor de Europese verkiezingen kun je je inlezen op de websites van de verschillende politieke partijen, of je kan natuurlijk (zoals hierboven al genoemd) de stemwijzer doen op verschillende websites als stemwijzer.nl terecht. Ook zijn er op YouTube filmpjes te vinden die je helpen te oriënteren op het stemmen op Europees gebied.