Het appverbod: een verkeersboete voor fietsers die wel gehandhaafd gaat worden?

92
Foto:ANP

Afgelopen week ging het appverbod voor het eerst in werking. Wie tijdens het fietsen met zijn mobiel bezig is kan voortaan een boete van 95 euro tegemoetzien. De vraag is in hoeverre mensen zich aan het appverbod gaan houden. De praktijk leert dat vooral in het fietsverkeer men al gauw regels achterwegen laat, en dat controles ook niet vaak worden toegepast. “Het wendbare en dynamische aan fietsen maakt dat mensen er licht over denken en misschien is dat dan ook juist het gevaar” vertelt Jeannette van ’t Zelfde.

Volgens verkeersminister Cora van Nieuwenhuizen was het appverbod noodzakelijk omdat de kans op ongelukken fors toeneemt wanneer deelnemers van het verkeer bezig zijn met bellen of appen Om te zorgen dat het voor iedereen zo snel mogelijk duidelijk is dat het vanaf nu strafbaar is om te bellen of appen op de fiets is er ook een campagne aan vast geknoopt met de naam ‘Laat je telefoon lekker zitten’. Daarnaast gaf de verkeersminister aan dat de controles gedurende de beginfase van het verbod extra gehandhaafd gaan worden. Juist omdat het bij mensen zal gaan verwateren als ze zien dat de kans dat je gepakt wordt klein is. Met de forse hoogte van de boete hoopt van Nieuwenhuizen vooral jongeren flink af te schrikken, omdat vooral die groep zich nogal vaak schuldig maakt aan telefoneren of appen tijdens het fietsen.

Of het aantal ongelukken in het fietsverkeer daadwerkelijk verlaagd zal worden door deze maatregel is nog maar de vraag. Uit onderzoek van VeiligheidNL blijkt dat mobiele telefoons maar bij slechts 1,2 procent van alle ongelukken in het fietsverkeer een oorzaak was. Muziek luisteren, dat tot op heden nog steeds toegestaan is, had met 3 procent een hoger aandeel aan alle verkeersongelukken van fietsers.

Het is nu nog de vraag in hoeverre de regel over een tijd nog echt gehandhaafd zal gaan worden. Vooral op het gebied van fietsverkeer wordt er in Nederland relatief weinig gecontroleerd. Neem bijvoorbeeld het alcoholpercentage. Men pakt in Nederland al gauw de fiets wanneer er een borrel gedronken wordt, terwijl het wettelijk strafbaar is om met meer dan 0,5 promille aan alcohol in je lichaam op de fiets te stappen. De boete die hierop staat is 100 euro, maar wordt nauwelijks uitgedeeld.

Verslaggever Wessel Antes sprak met Jeannette van ’t Zelfde, adviseur Public Affairs bij de ANWB, over het gedrag van Nederlanders in het verkeer. Ook sprak hij over dit onderwerp met mensen op straat in den Haag,

Tekst gaat verder na de video.

Naast het voorbeeld van het alcoholpromillage zijn er nog een aantal voorbeelden van regels voor fietsers die vaak overtreden worden maar die in de praktijk nauwelijks voor boetes zorgen. Neem de kapotte fietsbel. Als je fiets niet in bezit is van een (werkende) fietsbel kun je een boete van 35 euro opgelegd krijgen. De voorzitter van de Nederlandse Politiebond Jan Struijs gaf begin dit jaar aan dat fiets gerelateerde bekeuringen vaak overgeslagen worden wegens een gebrek aan tijd. Agenten kunnen op het gebied van mankementen op een fiets zelf de afweging maken om een bekeuring of een waarschuwing te geven.

Verslaggever Wessel Antes sprak met Peter Domen, voorzitter bij de Landelijke Organisatie voor Verkeersslachtoffers. Ze hadden het onder andere over enkele verkeersongevallen die enorm veel indruk op Peter hebben gemaakt. Daarnaast praten ze over het gedrag van deelnemers van het verkeer in Nederland.

Tekst gaat verder na de audio.

Niet meer telefoneren is dus de boodschap voor fietsende deelnemers aan het verkeer. Of het een regel zal worden die consequent en streng gehandhaafd gaat worden is nu nog maar de vraag, en dat lijkt met het oog op andere verkeersregels voor fietsers nog niet vanzelfsprekend. Voorlopig zijn er op Social Media al wel een aantal verhalen te lezen van mensen die de bekeuring voor het appen of telefoneren op de fiets al hebben gekregen. De toekomst zal leren of dit over een tijd nog steeds zo consequent zal zijn.