”Het jongste echtpaar waar ik ooit fotograaf voor was, was 19 jaar. Maar nu zie je dat niet meer zo snel”, vertelt Imane. Uit cijfers van het CBS is gebleken, dat Marokkanen en Turken die in Nederland zijn geboren, steeds later trouwen.

Het huwelijk is een ambtelijke of religieuze verbintenis tussen twee personen. In de Turkse en Marokkaanse gemeenschap is dit voor een jonge vrouw of man één van de belangrijkste gebeurtenissen in hun leven.

Jongvolwassenen die geboren zijn in 1990 van de tweede generatie Turken en Marokkanen trouwen steeds later. Blijkt uit een onderzoek naar relatie- en gezinsvorming van de tweede generatie van het NIDI, dat gepubliceerd is in het Jaarrapport integratie 2018 van het CBS. Waar de gemiddelde leeftijd eerst op 21 jaar lag, is dat nu veel meer gestegen. ”Men heeft andere prioriteiten”, vertelt Siham. Zij is 23 jaar en valt binnen de tweede generatie Turken en Marokkanen. ”Jongvolwassenen willen nu studeren en werken. Ze willen zichzelf meer ontwikkelen zodat zij later hun familie, gezin en kinderen meer kunnen bieden.”

Later kinderen

Uit het onderzoek blijkt ook dat de tweede generatie steeds later kinderen krijgen. Van de in 1990 geboren vrouwen van de herkomstgroepen, was rond 5% op hun 21e moeder. Bij de Turkse vrouwen uit 1980 was dat nog 16% en bij de Marokkanen 12%. ”Kinderen krijgen voor het huwelijk is bij ons niet toegestaan. Doordat de generatie van nu steeds later trouwt, zie je ook dat hun kinderwens wat langer uitgesteld wordt”, zegt Siham.

”De eerste generatie was voornamelijk gericht op het snel vormen van een gezin, terwijl de tweede generatie zich meer focust op hun educatie. Of dit de komende jaren zo blijft? Ja, dat weet ik wel zeker. We leven in een tijd waarin je als jongvolwassen zoveel mogelijkheden krijgt in de samenleving. Ik denk dat iedereen zijn kinderen later veel wil meegeven”, aldus Siham

In het onderstaande video fragment praat verslaggever Merveille Tandu-Pedro met Siham Coyeb. Zij is 23 jaar en van Marokkaanse komaf. Zij behoort tot de tweede generatie en zit voorlopig nog niet aan trouwen te denken. Daarnaast deelt Imane Choyeb (18), die werkzaam is als fotograaf op Marokkaanse bruiloften haar ervaringen.