Waarom is Carola Schouten de betrouwbaarste minister van dit kabinet?

Waarom is Carola Schouten de betrouwbaarste minister van dit kabinet?

Politiek wordt niet vaak geassocieerd met vertrouwen. Toch is de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit onlangs uitgeroepen tot de betrouwbaarste minister van het kabinet-Rutte III.

Ruim 20.000 leden van het Opiniepanel van EenVandaag hebben aangegeven het meeste vertrouwen te hebben in Carola Schouten (minister LNV). Het onderzoek vond plaats van 11 tot en met 15 september 2018, meer informatie (zoals de representativiteit van het onderzoek is hier te vinden). Maar wat maakt juist haar nou zo bijzonder? En hoe denken boeren, die direct met haar beleid te maken hebben, over haar betrouwbaarheid? Voordat hier antwoord op wordt gegeven, nemen we eerst een kijkje in haar drukke leven en zien we ook de persoonlijke kant van de minister:

Wist je trouwens dat haar favoriete muziekgenre indie pop is? De minister gaf aan dat Snow Patrol één van haar favoriete bands is op dit moment. Kan je de pianoversie in de mini-docu van het nummer raden?

Ondanks dat de christelijke partijen in de regering (CDA en ChristenUnie) vertrouwen verliezen bij hun achterban, blijkt dat juist de twee ministers van de ChristenUnie het meest worden gewaardeerd én vertrouwd. De minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, Arie Slob (ChristenUnie) wordt voor 50 procent toevertrouwd. Met stip op nummer één is Carola Schouten (ChristenUnie) met 52 procent.

Enne geen zin om dit lange artikel te lezen? Beluister het dan hieronder!

Boerendochter
Toen de minister van LNV tijdens de formatieonderhandelingen (de vorming van een nieuw kabinet) aan de zijde van Gert-Jan Segers (fractievoorzitter ChristenUnie) verscheen, werd al snel duidelijk dat Carola Schouten een positie kon bemachtigen in het nieuwe kabinet. Eerst gingen de geruchten rond dat Schouten minister van Sociale of Economische Zaken zou worden met haar kennis als financieel en sociaaleconomisch specialist. Uiteindelijk is het toch landbouw geworden. Verassend? Nou, eigenlijk niet..

Zo was ze vroeger boerendochter en had Schouten samen met haar ouders en twee zussen een melkveehouderij met zeventig koeien in Land van Heusden en Altena, Noord-Brabant. Vrij snel na haar studie bedrijfskunde, ging ze werken als beleidsmedewerkster op het ministerie van Sociale Zaken. In 2011 werd ze Tweede Kamerlid namens de ChristenUnie. In datzelfde jaar is Schouten door de parlementaire pers verkozen tot ‘Politiek talent van het jaar 2011’. Naast haar drukke ministerschap richt ze zich, als alleenstaande moeder, op haar zoon. Rotterdamse buurtgenoten, met name de alleenstaande moeders uit haar wijk, zien Carola Schouten als een voorbeeld omdat zij, als ze het al zouden willen, zelfs tot vicepremier en minister kunnen schoppen.

Toekomstvisie
Afgelopen jaar heeft Schouten zich bezig gehouden met haar landbouwvisie voor de toekomstige generaties. Dat richt zich op de kringlooplandbouw, waarbij grondstoffen worden hergebruikt en er zo min mogelijk afval wordt geproduceerd. ,,Ik ben blij dat ik een grotere visie op landbouw heb weten neer te zetten. Ik wil voor meer duidelijkheid zorgen. En als het uiteindelijk lukt om die plannen te realiseren, ja dan is dat uiteindelijk het mooiste wat je kan doen’’, aldus de minister.

Tweede Kamerlid Eppo Bruins (ChristenUnie) houdt zich bezig met de problematiek in de landbouw en is hierdoor veel in contact met de minister. ,,Als mens ben ik steeds weer onder de indruk van haar bescheidenheid en van haar ongevoeligheid voor status. Carola is en blijft zichzelf. Ze is zo oprecht betrokken bij de sector en dat wordt ook gezien door de boeren, tuinders en vissers. Ze zijn heel blij met haar, terwijl ze toch soms heel erg moeilijke en zware onderwerpen moet behandelen’’, aldus Bruins.

De boeren
Die zware onderwerpen waar Bruins het over heeft, richten zich op bijvoorbeeld de fosfaatrechten. Doordat Nederland in 2015 meer fosfaat heeft geproduceerd dan is toegestaan, is per 1 januari 2018 de fosfaatregelgeving van start gegaan. Veel melkveehouders vinden dat zij onterecht worden benadeeld. Zo heeft minister Schouten vorig jaar grote fouten gemaakt bij de verdeling van de fosfaatrechten. Vleesveebedrijven kregen namelijk óók deze rechten. Hierdoor raakten melkveehouders in de financiële problemen. Ze kwamen namelijk niet meer in aanmerking voor fosfaatrechten voor hun bedrijf, waardoor gezonde koeien naar het slachthuis werden gebracht. Dit leidt tot overspanningen, waardoor boeren genoodzaakt zijn tot het overtreden van de wet.

Melkveehouder Henk van der Wind uit Maarsbergen vindt de kritiek terecht. ,,Boeren hadden door die nieuwe wetgeving eigenlijk te veel dieren dan was toegestaan. Er was maar één weg mogelijk en dat was het slachthuis. Dat betekende dat je soms koeien naar het slachthuis moest brengen, terwijl ze gewoon productief waren. Je stond echt met de rug tegen de muur.” Van der Wind denkt ook dat dit te maken heeft met de hoge aantallen zelfmoorden onder boeren. ,,Die wet-regelgeving zorgt ervoor dat mensen er niet meer uitkomen. Het is voor hen en het vee van belang dat hier oog en hart voor is.”

Maar wat vindt melkveehouder Henk van der Wind eigenlijk van de minister? Is zij daadwerkelijk oprecht betrokken bij de sector, of ziet hij dat toch anders?

Bio-Beurs is een jaarlijks terugkerend evenement met onder andere biologische pluimveebedrijven (boerderijen waar kippen worden gehouden). Daarom was ik dit jaar ook aanwezig in Zwolle om te peilen hoe pluimveehouders over de minister denken. Ik sprak daar met boer Johan Verbeek. De fipronilcrisis hield in 2017 de gemoederen bezig, zo ook familie Verbeek uit Renswoude. Het pluimveebedrijf was getroffen door deze crisis, waarbij kippeneieren besmet waren met het verboden gif fipronil en zij geen eieren meer mochten leveren. Ik ben benieuwd wat de minister voor Verbeek heeft betekend tijdens het werkbezoek en hoe Schouten zich, volgens hem, tot nu toe heeft weten te ontwikkelen (hetzij in goede of slechte zin)?

De audio reportage is hieronder te beluisteren!

‘’Ik vind dat ik het beste moet geven wat ik in mij heb. Het is een plek die veel verantwoordelijkheid biedt. Je maakt hier keuzes die impact hebben op heel veel mensen, waarbij een overheid ook nog veel macht heeft. Een overheid moet altijd bewust zijn dat ze die macht in handen hebben, maar die ook niet zomaar overal overheen kunnen walsen’’, aldus minister Schouten (LNV).

Tweede Kamerleden
Politici die dagelijks met de landbouw te maken hebben, zijn Tweede Kamerleden die landbouw in hun portefeuille (beleidsterrein) hebben. Twee van die Kamerleden zijn Tjeerd de Groot (D66) en Laura Bromet (GroenLinks). Zij leggen uit in hoeverre de minister volgens hen de betrouwbaarste is van het kabinet, wat zij nog van haar kunnen leren en hoe zij haar beleid zouden aanpassen.

Nieuwsgierig geworden naar het resultaat? Beluister het hieronder!

Afbeeldingsresultaat voor tjeerd de grootTjeerd de Groot (D66)

Vertrouwen ?
Is Carola Schouten dan echt dé betrouwbaarste minister van dit kabinet-Rutte III? En zo ja, hoelang zal zij nog die positie kunnen behouden? Over het algemeen zijn de Kamerleden en boeren positief gesteld over deze boerendochter, vanwege haar oprechte interesse en raakvlakken met de sector. Toch is ook zij niet vlekkeloos in haar beleid en zijn er nog altijd veel boeren de dupe van haar fosfaatregelgeving. Hoewel niet iedereen zich even gehoord voelt door de (betrouwbaarste) minister, is het vertrouwen in de politiek de afgelopen jaren wel gestegen. Een belangrijke ontwikkeling, omdat de democratie niet zonder enige vorm van vertrouwen kan overleven. Dit kan ook terugslaan op het vertrouwen in politici. Hoewel er altijd meningsverschillen zullen bestaan over wie de beste/betrouwbaarste/leukste is, moeten we dat juist als een winst zien. Het is goed om kritisch te blijven en gezond wantrouwen te koesteren in een samenleving waar wij vrij kunnen denken en onze meningen kunnen uiten.