De statistieken achter de secularisatie

De statistieken achter de secularisatie

Category : zonder categorie

De laatste aantal maanden zijn er een aantal rapporten uitgekomen over secularisatie in Nederland. Hieronder een aantal datavisualisaties over secularisatie in Nederland, om een beter beeld te schetsen van de stand van zake. ( Bron: CBS statline)

Zoals te zien is bij de grafiek is het aantal niet-gelovigen net vorig jaar gestegen tot over de 50 procent, waarmee nu officieel meer dan de helft van de Nederlanders niet meer gelovig is.

Het katholieke geloof loop al enige jaren achteruit, alleen de protestante kerk Nederland lijkt meer aanhang te krijgen, maar die stijging bij de PKN kan worden verklaard door het samengaan van een aantal gereformeerde en hervormde kerken onder de PKN.

Veel meer mensen van de oudere generaties zijn kerkelijk gezind en onderdeel van een van de geloofsstromingen.

De hoeveelheid katholieken die met regelmaat naar de kerk gaan is het hardst gedaald. Deze grafiek geeft dezelfde trend weer bij de PKN, maar ook dit kan worden verklaard door het samengaan van de kerken.

Als we de statistieken mogen geloven loopt het aantal gelovigen dus al enige jaren hard achteruit, vooral onder de katholieken. Veel ouderen geloven wel, maar onder de jongeren speelt geloof al veel minder.