CSR Delft over ontkerkelijking

CSR Delft over ontkerkelijking

Tags :

Category : zonder categorie

CSR Delft is een christelijke studentenvereniging. Als je naar het ledenaantal kijkt, lijkt het CSR niet te lijden onder de toegenomen secularisatie, het ligt namelijk al enkele jaren rond de 270. Ze geven aan in de toekomst een christelijke studentenvereniging te blijven. Zijn ook zij tegen het onderwerp aangelopen?