Author Archives: Matthijs Vergeer

Secularisatie: tussen kerk en samenleving

Tags :

Category : Maatschappij

Hoeveel mensen in uw omgeving zijn nog gelovig? De cijfers van het CBS liegen er namelijk niet om: tussen 2012 en 2017 is ongeveer 4% van de aanhang weggelopen bij het christelijke geloof. Nieuwe cijfers van het CBS tonen aan dat sinds 2018 officieel meer dan de helft van de Nederlandse bevolking niet meer in een religie gelooft. Wat vertellen deze cijfers ons, en zijn ze accuraat? 

“Read More”

De pelgrimskerk over de cijfers van het CBS

Tags :

Category : Burger , Maatschappij

Marga Schipper-hoop, Gerda Griffioen en Hans van den Bilt zijn alle drie actief bij de pelgrimskerk. De pelgrimskerk is een ‘pioniersplek’ voor mensen die het gevoel hebben aan de rand te staan voor hun geloof. De nieuwe cijfers van het CBS zijn hard over deze religie. Denken de drie medewerkers daar ook zo over?

“Read More”

CSR Delft over ontkerkelijking

Tags :

Category : zonder categorie

CSR Delft is een christelijke studentenvereniging. Als je naar het ledenaantal kijkt, lijkt het CSR niet te lijden onder de toegenomen secularisatie, het ligt namelijk al enkele jaren rond de 270. Ze geven aan in de toekomst een christelijke studentenvereniging te blijven. Zijn ook zij tegen het onderwerp aangelopen?

“Read More”

De statistieken achter de secularisatie

Category : zonder categorie

De laatste aantal maanden zijn er een aantal rapporten uitgekomen over secularisatie in Nederland. Hieronder een aantal datavisualisaties over secularisatie in Nederland, om een beter beeld te schetsen van de stand van zake. ( Bron: CBS statline)

“Read More”

Een stem voor de PVV

Tags :

Category : Maatschappij , Politiek

Voor Jooltje Meijer zijn er weinig partijen waar ze vertrouwen in heeft. Ze stemt op de PVV omdat ze vindt dat het steeds slechter gaat met Nederland, daarom is volgens haar de partij hard nodig. ”Politie, Justitie, onderwijs, op alle gebieden rijzen de kosten de pan uit. Mensen worden uitgemolken. Zo kan het niet langer”. In deze mini-docu deelt Jooltje Meijer haar ervaring met actief zijn voor de PVV.

“Read More”

Het precariaat: veel onzekerheid, weinig keuze

Wat hebben een zzp’er, een fabrieksarbeider en een pas afgestudeerde tudent met elkaar gemeen? Dit klinkt misschien als een slechte grap, maar er is zeker een connectie tussen deze groepen. Zij hebben allemaal op dit moment te maken met (sociale) onzekerheden.

“Read More”

51 procent van Nederland is niet meer gelovig

Tags :

Category : Politiek

Hoeveel mensen in uw omgeving zijn nog gelovig? De cijfers van het CBS liegen er namelijk niet om: tussen 2012 en 2017 is ongeveer 4% van de aanhang weggelopen bij het christelijke geloof. Nieuwe cijfers van het CBS tonen aan dat sinds 2018 officieel meer dan de helft van de Nederlandse bevolking niet meer in een religie gelooft. Waarom gaat de ontkerkelijking in Nederland zo snel?

“Read More”

Klimaattop in Nederland 2020

Tags :

Category : zonder categorie

In 2020 gaat Nederland een hele grote klimaattop organiseren. Deze zal vergelijkbaar zijn met die van Parijs uit 2015, en hier zal een plan tegen klimaatverandering worden gepresenteerd. Dat heeft minister Cora van Nieuwenhuizen laten weten in een interview met De Telegraaf. Maar waarom geven wij deze top als we de laatste jaren helemaal niet goed hebben gepresteerd op het gebied van milieu?

“Read More”


Oud en nieuw: een andere aanpak in Rotterdam

Over twee maanden is het oud en nieuw, en daar worden nu al voorzorgsmaatregelen voor genomen. Veel gemeentes in Nederland hebben al bepaalde vuurwerkvrije zones, in anderen mag je overal op straat pijlen afsteken. Rotterdam omarmt een andere methode: daar heb je binnenkort waarschijnlijk vuurwerkzone ’s in plaats van vuurwerkvrijezone ‘s. Waarom kiest Rotterdam hiervoor? En is het voor de handhaving nu juist niet veel moeilijker om de veiligheid te bewaren?

Vuurwerkvrij Nederland

Burgemeester Aboutaleb heeft lang geprobeerd om Nederland bij oud en nieuw vuurwerkvrij te maken. Maar alas, uiteindelijk is het hem niet gelukt. Dat bleek rond juni van dit jaar. “Ik ben diep teleurgesteld’’, vertelt hij in een interview bij Radio Rijnmond. In Rotterdam is het hem wel gelukt om tot nieuwe regels te komen. Er moeten wel nog een aantal dingen worden vastgesteld door de gemeenteraad, maar het lijkt erop dat in 2020 vuurwerk in delen van de stad is verboden.

Brief

Vorige jaren heeft de gemeente geëxperimenteerd met vuurwerkvrijezone ‘s. Nu wil het stadsbestuur dus specifieke zones aanwijzen waar vuurwerk mag worden afgestoken, in plaats van andersom. In een brief van de burgemeester en wethouders van Rotterdam aan de partij van de dieren, die vragen had over het verbod, wordt het volgende gesteld: ‘’De Onderzoeksraad voor veiligheid (OOV) heeft op verzoek van de burgemeesters van de vier grote steden (G4) onderzoek gedaan naar de vraag hoe de veiligheidsrisico’s tijdens oud en nieuw kunnen worden beheerst en welke verbeteringen mogelijk zijn. De resultaten van dit onderzoek zijn in het rapport ‘Veiligheidsrisico’s jaarwisseling’ bekend gemaakt. Een belangrijke aanbeveling is om een verbod te steunen op de categorieën consumentenvuurwerk die in de praktijk de grootste inbreuk maken op de veiligheid.’’

In de brief wordt ook een oproep gedaan naar de gebiedscommissies, wijkcomités en wijkraden om zelf met ideeën te komen over het aanwijzen van vuurwerkzone ‘s. De gemeente wil dat de samenwerking goed verloopt. Zelf geven ze aan zo’n 35 zones te willen in heel Rotterdam. Er is nog niet aangegeven hoe groot die zones zullen zijn, maar er kan van uitgegaan worden dan in een aanzienlijk deel van Rotterdam dan geen vuurwerk meer mag worden afgestoken.

We weten nu waarom Rotterdam de switch tussen vuurwerkzone en vuurwerkvrijezone maakt, maar hoe zit het met de veiligheid tijdens oud en nieuw? Je zou denken dat omdat er nu hele specifieke zones zijn, het juist gevaarlijker is omdat iedereen op elkaar zit. En is de politie niet veel meer uitgespreid, nu ze niet alleen moeten letten op vuurwerkvrijezone ’s maar veel grotere gedeeltes van de stad.

Experiment 

‘’We zijn hier nog heel erg mee aan het experimenteren’’, vertelt Yeter Demirci, beleidsmedewerker van de gemeente Rotterdam aan onze verslaggever. ‘’Het is zo dat pas in 2020 de regel in werking zou treden, en bij deze jaarwisseling gaan we wederom experimenteren om ervoor te zorgen dat het dan veilig blijft’’. Volgens haar komt er volgend jaar nog een onderzoek, die  mede-resultaten zal geven over het aankomende beleid. ‘’Wij zijn zelf ook nog druk bezig om de antwoorden op die vragen goed te kunnen beantwoorden, maar daar is het nu nog te vroeg voor. We gaan komende jaar het plan helemaal laten vormgeven’’. Ook zal er overlegd worden met de politie en het bestuur om het aankomende beleid zo goed mogelijk te laten verlopen.

Aangezien Rotterdam dus de eerste gemeente is die begint met het fenomeen ‘’vuurwerkzone’’, kunnen we niet weten wat voor effecten deze heeft op de veiligheid of op de stress op de politiemacht. Om daar achter te komen moeten we wachten op de conclusies van de Gemeente Rotterdam, maar helemaal zeker weten we het pas oud en nieuw 2020.


Het jonge raadslid

Category : Politiek

Thirsa van der Meer zit sinds kort in de Gemeenteraad van Aalsmeer. Als 18 jarige is zij een van de jongste raadsleden van Nederland. Hoe is het om zo jong de politiek in te gaan? Hoe verloopt dat proces? We nemen een kijkje in het leven van Thirsa, om deze vragen te beantwoorden.