Monthly Archives: januari 2019

Zelfdoding in de popcultuur: het benaderen van een zwaar onderwerp

Category : Burger , Politiek

Wanneer er wordt gesproken over de invloed van games, films en muziek op de mentale staat van een persoon, worden er vaak schietpartijen als voorbeeld gebruikt. De daders zijn dan vaak tieners of jongvolwassenen die toevallig veel gewelddadige videospellen als Grand Theft Auto speelden of naar shockrockers als Marilyn Manson luisterden. Hierbij wordt vooral gefocust op het homicidale individu, maar in hoeverre heeft de popcultuur invloed op de gedachtegang rond zelfdestructie en zelfdoding?

“Read More”

De energietransitie in Nederland

De energietransitie in Nederland is in volle gang. Het onderwerp verscheen veelvuldig in de media en in de politiek, wat betekent dat de transitie een hot topic is. Niet alleen in Nederland, maar ook wereldwijd is het een booming business. Daarenboven is het een uitdaging, omdat de toekomst van de aarde op het spel staat en, omdat de tijdsdruk toeneemt. Maar wat is de energietransitie eigenlijk?

“Read More”

Secularisatie: tussen kerk en samenleving

Tags :

Category : Maatschappij

Hoeveel mensen in uw omgeving zijn nog gelovig? De cijfers van het CBS liegen er namelijk niet om: tussen 2012 en 2017 is ongeveer 4% van de aanhang weggelopen bij het christelijke geloof. Nieuwe cijfers van het CBS tonen aan dat sinds 2018 officieel meer dan de helft van de Nederlandse bevolking niet meer in een religie gelooft. Wat vertellen deze cijfers ons, en zijn ze accuraat? 

“Read More”

De pelgrimskerk over de cijfers van het CBS

Tags :

Category : Burger , Maatschappij

Marga Schipper-hoop, Gerda Griffioen en Hans van den Bilt zijn alle drie actief bij de pelgrimskerk. De pelgrimskerk is een ‘pioniersplek’ voor mensen die het gevoel hebben aan de rand te staan voor hun geloof. De nieuwe cijfers van het CBS zijn hard over deze religie. Denken de drie medewerkers daar ook zo over?

“Read More”

CSR Delft over ontkerkelijking

Tags :

Category : zonder categorie

CSR Delft is een christelijke studentenvereniging. Als je naar het ledenaantal kijkt, lijkt het CSR niet te lijden onder de toegenomen secularisatie, het ligt namelijk al enkele jaren rond de 270. Ze geven aan in de toekomst een christelijke studentenvereniging te blijven. Zijn ook zij tegen het onderwerp aangelopen?

“Read More”

Hi prinses

Category : zonder categorie

Iedereen heeft wel eens een relatie dip. Elke relatie heeft drie dipjes, zie ik op zo’n mens en gezondheid forum. Ik probeer elke website om mezelf er van te overtuigen dat ik gelijk heb. 

“Read More”

De statistieken achter de secularisatie

Category : zonder categorie

De laatste aantal maanden zijn er een aantal rapporten uitgekomen over secularisatie in Nederland. Hieronder een aantal datavisualisaties over secularisatie in Nederland, om een beter beeld te schetsen van de stand van zake. ( Bron: CBS statline)

“Read More”

Een stem voor de PVV

Tags :

Category : Maatschappij , Politiek

Voor Jooltje Meijer zijn er weinig partijen waar ze vertrouwen in heeft. Ze stemt op de PVV omdat ze vindt dat het steeds slechter gaat met Nederland, daarom is volgens haar de partij hard nodig. ”Politie, Justitie, onderwijs, op alle gebieden rijzen de kosten de pan uit. Mensen worden uitgemolken. Zo kan het niet langer”. In deze mini-docu deelt Jooltje Meijer haar ervaring met actief zijn voor de PVV.

“Read More”

Het precariaat: veel onzekerheid, weinig keuze

Wat hebben een zzp’er, een fabrieksarbeider en een pas afgestudeerde tudent met elkaar gemeen? Dit klinkt misschien als een slechte grap, maar er is zeker een connectie tussen deze groepen. Zij hebben allemaal op dit moment te maken met (sociale) onzekerheden.

“Read More”

Dokter, geloof me nou

Ongelijkheid in de gezondheidszorg is een relatief onbekend probleem in Nederland. Toch krijgen dagelijks genoeg vrouwen hiermee te maken. In deze productie komen verschillende vrouwen aan het woord die hun ervaringen vertellen. 

“Read More”