Category Archives: zonder categorie

CSR Delft over ontkerkelijking

Tags :

Category : zonder categorie

CSR Delft is een christelijke studentenvereniging. Als je naar het ledenaantal kijkt, lijkt het CSR niet te lijden onder de toegenomen secularisatie, het ligt namelijk al enkele jaren rond de 270. Ze geven aan in de toekomst een christelijke studentenvereniging te blijven. Zijn ook zij tegen het onderwerp aangelopen?

“Read More”

Hi prinses

Category : zonder categorie

Iedereen heeft wel eens een relatie dip. Elke relatie heeft drie dipjes, zie ik op zo’n mens en gezondheid forum. Ik probeer elke website om mezelf er van te overtuigen dat ik gelijk heb. 

“Read More”

De statistieken achter de secularisatie

Category : zonder categorie

De laatste aantal maanden zijn er een aantal rapporten uitgekomen over secularisatie in Nederland. Hieronder een aantal datavisualisaties over secularisatie in Nederland, om een beter beeld te schetsen van de stand van zake. ( Bron: CBS statline)

“Read More”

Write for rights trein

Category : zonder categorie

Utrecht- “De Amnesty International Write for Rights trein vertrekt om 16:37 van spoor 8. Schrijf een brief tegen onrecht en verbeter de wereld.” werd er omgeroepen op Utrecht Centraal. 

Op maandag 10 december reed Amnesty’s speciale Write for Rights-trein door Nederland. Het evenement is bedoeld om brieven te schrijven voor regeringen over de hele wereld, met als doel het onrecht te bestrijden.

163516 brieven werden er geschreven tijdens de Write for Rights actie van Amnesty International. “De meeste brieven zijn inmiddels opgestuurd, maar er komen hier op kantoor nog steeds brieven binnen die we doorsturen,” aldus Moniek van Zijl, campagnevoerder voor Amnesty International.

De brieven werden geschreven voor:

Nonhle Mbuthuma (Zuid-Afrika): De Zuid-Afrikaanse Nonhle Mbuthuma wordt bedreigd omdat ze zich al jaren verzet tegen mijnbouw die de leefomgeving van honderden families bedreigt.

Atena Daemi (Iran): De 30-jarige Atena Daemi verzet zich tegen de doodstraf, zoals steeds meer mensen in Iran. Ze zit nu een gevangenisstraf van 7 jaar uit vanwege haar kritiek.

Vitalina Koval (Oekraïne): Vitalina is het boegbeeld van de LHBTI-gemeenschap in Oekraïne. Daarnaast komt ze op voor vrouwen. Tijdens haar protesten werd Vitalina aangevallen en bedreigd.

Geraldine Chacón (Venezuela): Geraldine Chacón is nog maar 24, maar al 10 jaar activist. Ze werd in februari van dit jaar opgepakt omdat ze werkt voor een stichting die jongeren in arme wijken helpt. Ze is nu voorwaardelijk vrij, maar ze kan elk moment weer worden opgepakt en is gestopt met haar activiteiten.

Gulzar Duishenova (Kirgizië): Gulzar Duishenova uit Kirgizië zet zich ervoor in dat vrouwen met een handicap gelijkwaardige toegang krijgen tot gezondheidszorg, werk en voorzieningen die ze nodig hebben.

Pavitri Manjhi (India): Al jarenlang wordt Pavitri uit India bedreigd omdat ze het opneemt tegen twee bedrijven. Deze bedrijven kopen onder valse voorwendselen en met dwang grond op om er energiecentrales te bouwen.

Nawal Benaissa (Marokko): Nawal Benaissa is een van de bekendste gezichten van de Hirak-protestbeweging, die strijdt voor betere leefomstandigheden in het Rifgebied in Marokko. Ze wordt voortdurend door de politie lastiggevallen. Ze kreeg zelfs 10 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd voor het ‘aanzetten tot een misdrijf’.

Marielle Franco (Brazilië): De 38-jarige politica Marielle Franco uit Brazilië zette zich onvermoeibaar in vóór mensenrechten en tégen politiegeweld. In maart 2018 werd ze vermoord.

Awad (Verenigde Staten): Awad uit Sudan werd opgepakt omdat ze opkomt voor vrouwenrechten in haar land. In 2012 vluchtte ze naar Egypte waar ze haar activisme voortzet. Egypte dreigt haar nu terug te sturen naar Sudan waar haar leven in gevaar is.

In de Write for Rights trein kon je niet alleen brieven schrijven, er waren ook gastsprekers, muzikanten en lezingen te vinden in de ouderwetse trein. Bekijk hier de ervaring die ik heb opgedaan in de bijzondere Rheingold Write for Rights trein:

En dit alles was niet voor niets. Want inmiddels kan Amnesty International over twee zaken succes melden, vertelt Moniek van Zijl.

Er is goed nieuws voor mensen met een handicap in Kirgizië. In de brieven riepen de schrijvers samen met Amnesty International de parlementsvoorzitter van Kirgizië op om een einde te maken aan discriminatie van mensen met een handicap. Nu heeft het parlement van Kirgizië de eerste stap gezet richting medewerking in de VN-conventie inzake rechten van personen met een handicap.

Ook werd Imelda Cortez vrijgesproken in El Salvador, nadat ze werd beschuldigd voor moord omdat ze onverwachts op een openbaar toilet beviel van een dochter.


Wat passend onderwijs met een generatie leerlingen en hun leraren doet

Category : zonder categorie

Sinds de Wet Passend Onderwijs in 2014 van kracht ging, hebben weinig mensen een goed woord over voor dit nieuwe systeem. Zorgleerlingen, leerlingen met extra zorgbehoeften, moeten nu zo veel mogelijk deelnemen aan het regulier basisonderwijs en de gedachte hierachter is mooi: er wordt gekeken naar het kunnen en de wensen van ieder kind, en op basis daarvan kunnen basisscholen maatwerk leveren. Dit is in de wet verankerd met de zorgplicht; scholen zijn verantwoordelijk om voor ieder kind dat bij hen ingeschreven staat een passende onderwijsplek te regelen. Kan dat niet binnen de muren van hun eigen schoolgebouw, moeten zij met andere scholen in hun regio kijken waar het kind dan wel terecht kan.

Maar het lijkt er steeds meer op dat, hoe goed de bedoelingen ook waren, met het huidige systeem iedereen slechter af is. 90% van de leraren ervaart extra druk door het passend onderwijs-stelsel. De bureaucratische rompslomp en een gebrek aan geld, tijd, mankracht en centrale organisatie breken hen op. ‘Gewone’ leerlingen lijden eronder in de klas, zorgleerlingen worden volgens ouders niet genoeg tegemoet gekomen en er zijn naar schatting rond de 10.000 thuiszitters in Nederland.

“Read More”“We zijn eigenlijk alleen maar aan het vechten”

Niet wegstoppen in het speciaal onderwijs, maar waar mogelijk kinderen naar normale scholen laten gaan, was het sentiment van de Passend Onderwijs-regeling die in 2014 inging. Scholen kregen hiermee zelf de verantwoordelijkheid om kinderen met extra behoeften passend onderwijs aan te bieden. Dit gaat echter vaak mis; soms is het niet duidelijk bij wie de verantwoordelijkheid ligt voor een kind, en in het ergste geval blijft het daarom langdurig thuiszitten. Rico de Boer (10) is sinds afgelopen november officieel een thuiszitter. Hij wil heel graag naar school, maar kan nergens terecht. 

“Read More”

De studentendecaan is een onmisbare schakel in de GGZ

Tags :

Category : zonder categorie

Van 2016 op 2017 was er een stijdende trend van zelfmoorden onder jongeren. Studenten blijken hier in het bijzonder kwetsbaar voor te zijn. Het drukke leven van het informatie-tijdperk gecombineerd met een afnemende draagkracht in de GGZ, zorgen ervoor dat scholen extra maatregelen moeten nemen om suïcidale leerlingen te ondersteunen. Eveline de Vroom, studentendecaan van Hogeschool Utrecht, legt uit hoe werknemers van de HU omgaan met deze problematiek.

“Read More”

“Ik wilde niet én de sukkel zijn, én de nerd”

In Nederland plegen mannen twee keer zo vaak zelfmoord als vrouwen. Door specialisten wordt dit verschil verklaard door onder andere het feit dat mannen minder het gevoel hebben dat ze hun emoties kunnen uiten en minder snel hulp zullen zoeken als ze kopzorgen hebben.
In deze fotoserie vertellen zes jonge mannen wat kwetsbaarheid voor hen betekent, en hoe zij (niet) gebukt gaan onder het taboe op gevoeligheid bij mannen. Vandaag in het laatste deel van deze serie: Stijn (23).

“Read More”

“Ballet is voor meisjes”

In Nederland plegen mannen twee keer zo vaak zelfmoord als vrouwen. Door specialisten wordt dit verschil verklaard door onder andere het feit dat mannen minder het gevoel hebben dat ze hun emoties kunnen uiten en minder snel hulp zullen zoeken als ze kopzorgen hebben.
In deze fotoserie vertellen zes jonge mannen wat kwetsbaarheid voor hen betekent, en hoe zij (niet) gebukt gaan onder het taboe op gevoeligheid bij mannen. Vandaag in het vierde deel van deze serie: Bas (26).

“Read More”